Teknisk og regler

Introduksjon

Formålet med klassen er å tilby regattaseiling for unge mennesker til en lav pris.

Optimisten er entype klasse. Med unntak av der klassereglene spesifikt tillater variasjoner, skal båtene være like i skrogform, konstruksjone, vekt- og vektfordeling, rigg og seilplan.

Ekte optimister bærer en liten blå nummerert etikett kalt en "BUILDING FEE PLAQUE" som vist til høyre (det legger bare til 50 USD på prisen).

Med forbehold om måling (utført på produksjonstidspunktet når det gjelder GRP-båter) betyr denne merkingen at denne båten er bygget i henhold til reglene til Optimist-klassen og World Sailing. Den kan delta i Optimist regatter hvor som helst, fra neste bukt til den andre siden av verden. . . . og vil alltid kunne delta.

Suksessen til Optimist har ført til at flere store selskaper har produsert billige eksemplarer, vel vitende om at de ikke samsvarer med klassens regler. Disse blir ofte navngitt som optimister, og solgt på båtutstillinger av skruppelløse forhandlere.

Suksessen til Optimist har ført til at flere store selskaper har produsert billige eksemplarer, vel vitende om at de ikke samsvarer med klassens regler. Disse blir ofte navngitt som optimister, men er da altså «fake» vare som ikke godkjennes for kappseiling.

Er du i tvil – be om å se målebrev, og eventuelt få dette sjekket av NOK eller andre med kompetanse.

Spørsmål og svar

Se vår spørsmål og svar side.

Klasseregler

De siste oppdaterte klassereglene finn du på den internasjonale optimistklubben sin hjemmeside.

Seilnummer

Kjøper du en brukt Optimist følger seilnummeret båten og seilmaker monterere korrekt nummer. Husk at optimisten må være regsitrert på deg i båtregisteret. Hvis du skal montere et nummer selv må man følge reglene i Appendiks G i kappseilingsreglene. Her finner du en enkel anvisning på engelsk for å montere korrekt.

Klasseinndeling

U15 – seilere som det året er 13 år eller eldre.
U12 – seilere som det året er mellom 10 og 12 år
U10 – seilere som det året er under 10 år

Sikkerhet

International Optimist Dinghy Association (IODA) har utviklet følgende klasseregler for å ivareta sikkerheten til Optimistjolle seilerne. Disse reglene gjelder verden over og vil bli etterfulgt på alle Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sine arrangementer.

Forsikring

Det er ikke krav fra norske myndigheter at en Optimist skal være forsikret.  Ønsker du å sikre dine egne interesser og verdien som ligger i en båt, skipper og mannskap, må du forsikre dette selv.

FORSIKRING AV BÅT OG UTSTYR
NSF har satt som krav at seilere som ønsker å delta i regatta, skal ha ANSVARSFORSIKRING på båten. En regattaarrangør forlanger at du skal kunne legge frem bevis av gyldig ansvarsforsikring. Har barnet fylt 13 år, og har løst seillisens, dekker lisensen ansvarsdelen. Se informasjon om seillisens nedenunder. De fleste som forsikrer sin båt tegner KASKOFORSIKRING. Har du kaskoforsikret din båt har du også ansvarsforsikring som tilfredsstiller NSF. Vær oppmerksom på at det finnes forsikringsselskap som ikke forsikrer båt som benyttes i regattasammenheng, og noen selskap kan ha forhøyet egenandel ved skade som oppstår under regatta. Sjekk også i hvilken tidsperiode båten har gyldig forsikring og om forsikringen er gyldig i utlandet. Skal du seile i utlandet er det krav til at forsikringsbeviset er skrevet på engelsk. En utenlandsk arrangør setter ofte en forsikringssum i sin invitasjon. Som regel har den forsikringen du har i Norge tilstrekkelig stor nok sum.

FORSIKRING AV SKIPPER OG MANNSKAP
Barn under 13 år:
Barn som er med i et arrangement i regi av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Forsikringen er gjeldende frem til den dato barnet fyller 13 år. Seilforeninger er dekket av denne ordningen. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/  
Barn over 13 år: Etter fylte 13 år, må det løses seillisens. Det er to typer seillisens for juniorer, les mer her: https://www.norgesseilforbund.org/index.php?option=com_rspagebuilder&view=page&id=9  (Ansvarsforsikring på båten er inkludert)
Seillisens løser du her:   https://regadmin.seiling.no/
Barn under 13 år, kan også løse seillisens.


ARRANGØRANSVARSFORSIKRING
Norges Seilforbund har en ansvarsforsikring som omfatter alle seilforeninger og den seilaktivitet som foreningene driver. Denne sikrer foreningen hvis det skulle oppstå skade og skadelidte ønsker å stille krav overfor foreningen. Når det blir skrevet «aktivitet som foreningen driver» er det snakk om seiling og alt som blir sett på som en naturlig del av foreningsdrift. Kiosksalg blir f.eks. sett på som en naturlig del av en foreningsaktivitet. En forening som eier båter, et bryggeanlegg, et klubbhus, en kran osv. er ikke dekket under NSF´s ansvarsforsikring som eier av disse. Som båteier, huseier, bryggeeier, kraneier må foreningen forsikre seg med egen ansvarsforsikring på disse. Kollisjon mellom båter reguleres av båtenes forsikring. Husk at kollisjon like gjerne kan skje mellom båter som seiler regatta som mellom båt som seiler regatta og båt som ikke seiler regatta. Et baneområde hvor det arrangeres regatta er ikke et avstengt, begrenset område. Det er et område som er tilgjengelig for alle.