spørsmål og svar

Alder

Er det aldersgrense for seiling med Optimistjolle?
Ja, i regatta er det en øvre grense på 15 år. De årene seilerne fyller 13, 14 eller 15 år kan de delta i Norges Cup i U15, Norgesmesterskap og kvalifisere seg til deltagelse i Nordisk mesterskap, Europamesterskap eller Verdensmesterskap for optimistjoller.
De årene seilere fyller 11 eller 12 år kan de delta i Norges Cup i U12-klassen sammen med 13-15-åringer i U15.
De aller yngste seilerne (U10) kan seile i egne arrangementer og regattaer i sin egen krets.

barneidrettsreglene

Se Idrettsforbundets temasider om barneidrett, det er også spesifikke regler på Seilforbundets hjemmeside vedrørende Norgescup.

Briefing og debriefing

Seiling er en sport hvor det kan være vanskelig å kommentere og instruere i detalj midt i treningen. Øktene starter derfor alltid med briefing hvor det er litt teori og gjennomgang av hvor man skal seile og hva man skal trene på.
Etter endt seiling er det en debriefing med gjennomgang av hvordan seilingen gikk og eventuelt annen info, f.eks regatta, fellestrening, mm.
Klubbene bør være flinke til å sette opp retningslinjer og krav til briefing og debriefing slik at trenere, seilere og foreldre vet hva som forvente

Er det dyrt?

Det er da fryktelig dyrt å seile?
Ikke nødvendigvis. Det går fint an å få tak i bruktbåter. Disse holder seg ofte godt i verdi.
Seiler man tidlig vår og utover høsten er tørrdrakt nødvendig – kan kjøpes brukt.
Spør om råd i seilforeningen. Noen seilforeninger låner eller leier ut båter til deltagere på nybegynnerkurs.
Se f.eks. Jolletorget.no.

entypebåt

Optimistjollen er en entypebåt, dvs i konkurranser skal alle stille med likt utstyr. Det er derfor laget all verdens krav om størrelse og vekt. Dette er kunnskap man tilegner seg etter hvert som seileren blir erfaren og deltar i regatta utenfor klubben. De strengeste reglene gjelder for Norges Cup og internasjonale regattaer.

Forsikring

Hvilke forsikringer må og bør vi ha?
Se NIFs nettsider om Idrettsforsikring for barn og forsikring av båt og utstyr

ferdigheter

Peiling på seiling
«Peiling på seiling» har seks nivåer – et for hvert halvår. På hvitt nivå lærer man det helt enkle og grunnleggende; litt sjøvett, å sitte på riktig side av båten, seile rett frem og slå – og å få litt fart på båten. Neste nivå er gult – og slik fortsetter det opp til sort. Når du får «sort belte», er du blitt en seiler – ikke en Optimist-, Feva- eller brettseiler, men en seiler.
De tre nivåene er disse:
HVIT – Bli kjent med båten
GUL – Behersk båten
GRØNN – Bli kjent med seiling
BLÅ – Behersk seilingRØD – Bli kjent med din form for seiling
SORT – Du er en seiler
Trenerveiledningen beskriver hvilke ferdigheter det skal øves på på de ulike nivåene og hva slags kunnskap seilerne skal tilegne seg. Veiledningen inneholder også en rekke forslag til øvelser og har sidehenvisning til bøkene som NSF tidligere har utgitt om seiling, hvor treneren kan finne inspirasjon og øvelser.

grupper

Optimistseilerne blir ofte delt inn i grupper avhengig av alder og/eller erfaring.
I klubbene er gruppeinndelingen ofte:
– nybegynner
– viderekommende
– regatta
– NC
I konkurranser så deles an ofte inn i:
U15 – seilere som det året er 13 år eller eldre.
U12 – seilere som det året er mellom 10 og 12 år
U10 – seilere som det året er under 10 år

International Optimist Dinghy Association

Optimistjolleklassen blir organisert av IODA.
www.optiworld.org

Idrettsbutikken

Idrettsbutikken selger trenermanualer, treningsdagbøker, kapseilingsregler, klær.
www.idrettsbutikken.no

joller

Hvilke joller seiles i Norge?
Hva kan jeg seile når jeg har vokst ut av Optimisten?
Noen vokser ut av Optimisten pga alder, andre pga fysisk størrelse – det er da mange båttyper å velge mellom, og det kommer litt an på erfaring og ambisjoner.
Noen aktuelle båter: 29er, RS feva, Laser 4.7 eller Radial, seilbrett.
Lenke: Klasseklubber

Komme i gang som seiler

Ta kontakt med din lokale seilforening, eller NOK
Lenke: Seilforeninger

lagseiling

Lagseiling er gøy – det er vanligvis fire seilere pr lag. NOKs Lag-Cup i lagseiling arrangeres vanligvis i midten av september.

internasjonale mesterskap

VM – De 5 beste på rankingen etter de tre første NC-er uansett kjønn.
EM – De neste 7 på rankingen etter de tre første NC-er hvorav minst 3 av hvert kjønn.
JNoM – De neste 20 jenter og 20 gutter på rankingen etter de tre første NC-er og etter at EM- og VM-laget er tatt ut.
"Landslagene" finansieres av foreldrene, med noe støtte fra NOK.

Laser

En av verdens mest populære enmannsjoller og OL-båt. Kan ha tre forskjellige riggstørrelser: Laser 4.7, Laser Radial og Laser Standard.
Norsk Laserklubb

Medlemskap

Vi ønsker å ha alle aktive Optimistseilere og klubber som har opplæring i Optimistjolleseiling som medlemmer i Norsk Optimistjolleklubb.
Hver enkelt seiler som deltar i samlinger som NOK arrangerer og som deltar i Norges Cup’er må være medlem i NOK.
Bli medlem i NOK

Når bør man begynne å seile?

Dette er avhengig både av seileren og av klubben, 8-10 år er mest vanlig. Kontakt din lokale forening.

Nummer i seilet

Båter som har gyldig båtkort og blir registrert i NOK, får tildelt et unikt seilnummer. For rekrutter som seiler i lokale regattaer er det ingen regel om at båtene må være registrert i NOK, men en båt vil som regel ha høyere verdi om alle papirene er i orden.
Sette nummer i seilet – er det noen regler? Ja, og de er detaljerte!
Hvordan plassere seilnummer

nybegynnerkurs-Seilskole

Sjekk din lokale seilforening, eller kontakt NOK

Norgescup

Det arrangeres Norges Cup – ofte bare kalt NC – fire ganger pr år for seilere fra 11-15 år. Det seiles i klasse U12 og klasse U 15. For klasse U 15 lages det en ranking som danner grunnlag for uttak til internasjonale mesterskap og treningssamlinger med begrenset adgang (de fleste treningssamlinger er åpne).
Seilere som mestrer alle vindforhold, kan reglene og er vant til å seile med mange andre joller kan stille i Norges Cup.

Organisering i egen klubb

Jolleseiling innebærer mange oppgaver for foreldre og andre seilentusiaster. NOK vil derfor anbefale klubbene å definere klare roller og involvere alle. Når oppgavene fordeles på mange, er det lettere å påta seg oppgavene. Eksempler på oppgaver er:
Leder
Treneransvarlig/sportslig ansvarlig
Materialforvalter
Gruppeledere
Sikkerhetsansvarlige
Ansvarlig for følgebåter
Ansvarlig for leiebåter (Optimister)
Sosiale arrangementer
Dommere
Klubbregatta
Foreldrekontakt
Informasjon/internett
Økonomi
Terminliste
Seilerliste/kontaktliste
Kiosk
Sponsing

Premier

Seilere som er 10 år eller yngre får lik premie i alle regattaer, de blir heller ikke rangert.
Seilere som er 11 eller 12 år får alltid premie, og det er som oftest finere premie til de tre beste eller beste tredjedel. Seilerne blir rangert.
Seilere som er 13-15 år: beste tredjedel får premie.

pressen

Pressen er positiv til å skrive om seiling, husk å ta bilder (nærbilder er best), og sende en liten notis sammen med resultatene til lokalavisen så tar de ofte inn dette. Gøy for seilerne!

Ranking

Norges Cup-seilerne i U15-klassen rankes for å kvalifisere seg til internasjonale mesterskap.
Lenke: Ranking regler

Samlinger og treningsleire

Mange klubber arrangerer egne samlinger for seilere i egen klubb og/eller krets. Om sommeren er det mange klubber som har sommerleir for Optimistjolleseilere.
NOK arrangerer selv flere samlinger: Vintersamling, Påskesamling, Mesterskapssamling på forsommeren og Rekruttsamling for 11-12 åringer.
Pinsesamlingene som arrangeres i Bergen, Arendal og Tønsberg for alle typer jolle- og brettseilere er store og meget populære og over 500 seilere samles hvert år her.

sikkerhet

NOK anbefaler å lage sikkerhetsinstruks for jolleseilerne i seilforeningen

Støtte, sponsorer og reklame

Sponsorer kan være viktig for driften av en Optimistjollegruppe. Klubben bør la en person ta ansvar for å skaffe støtte. Egen kommune og andre fond er mulige støttespillere; Gilde-fondet, Telenor, Los osv.
Gjennom NSF kan man søke om støtte til anskaffelse av midler til nye Optimister, følgebåter osv.
Reklame på klubbbåter er mulig, ellers er reglene for reklame på båter som er med i Norges Cup og NM strenge.

29er

29’er er en rask, moderne tomannsjolle som passer for seilere som er ferdig med optimistjolleseiling.
Norsk 29’er Klubb

terminliste

NOK har en aktivititetskalender som du finner på hjemmesiden.
Kretsene har terminlister med kretsregattaer og treningssamlinger.
Terminlistene holder greie på viktige datoer.

utstyr

Som med selve båten, finnes det utstyr i mange prisklasser. Sjekk NOK-siden for lenker og kjøp/salg-annonser, og snakk med andre seilere og foreldre.

seile i utlandet?

et finnes mange åpne regattaer og treningssamlinger i Sverige, Danmark og utlandet forøvrig. NOK oppfordrer våre seilere om har lyst og anledning til å delta på regattaer og samlinger uten for egen krets. Når en seiler har fått god regattaerfaring, kan det være aktuelt å konkurrere i utlandet for å få ekstra trening og konkurranse. Her må man spørre andre om erfaring.

vekt på seileren

Tema som foreldre kan diskutere i det uendelige.
Sannsynligvis er dette unødvendig da seilerne selv føler de stagnerer uten at de finner noen åpenbar årsak og dermed er modne for å bytte båt.

for mye vind?

Hvordan hjelpe en seiler i for mye vind.
Mange seilere vil tidlig i karrieren oppdage at det blåser ”for mye”. Hva som er ”for mye” kan variere, men det er viktig å ta seileren på alvor. Båten tåler mer enn seileren, så redsel er nok en viktig faktor. For uvante følgebåter og uvante foreldre kan det være en utfordring å få finne en grei rekkefølge og oppskrift. Under følger et forslag, og husk at det er alltids lurt å ha øvd på forhånd i smult farvann.
1. roe seiler
2. avtale rekkefølge på hva som skal gjøres
3. holde jollen inntil følgebåt
4. om nødvendig ta seileren opp i følgebåten
5. ta ned spri
6. ta av mastesikring
7. ta ned rigg
8. ta ut kjøl
9. sette ror i kjølkasse
10. feste slepeline
11. klapp på skulderen