Grunnlag for uttak til årets internasjonale mesterskap er sammenlagt plassering etter NC 1 og NC 2

Uttaksregler for optimistjolle 2024.

De 5 beste på rankingen får tilbud om VM plass. Ved ønske om å seile annet mesterskap (EM eller NOM) må dette meddeles snarest etter uttaket er blitt gjort kjent. Den neste seileren rykker da opp på VM plass.

De 7 neste tilbys EM plass, dog max 4 av samme kjønn. Ved ønske om å seile annet mesterskap (NOM) må dette meddeles snarest etter uttaket er blitt gjort kjent. Den neste seileren av riktig kjønn rykker da opp på EM plass.

Vi håper på å bli invitert til EM i Lagseiling i Monaco. Da vil noen av EM-seilerne få mulighet til å seile dette mesterskapet.

20 gutter og 20 jenter tilbys plass til JNOM.

Lag til seiling under JNoM tas ut på forhånd basert på ranking. De fem første gutter og fem første jenter uttatt til JNoM tilbys plass på laget først. Intensjonen med å ta ut laget på forhånd er å la lagene få anledning til å lære lagseiling og trene sammen først.

 

Ett hvert race seilt i de planlagte uttaksregattaene teller i rangeringen (uavhengig om regattaserien blir godkjent NC) og etter hvert femte race strykes det svakeste.

Klubbtilhørighet.

Norsk optimistjolleklubb gjør oppmerksom på at alle seilere i U15 kun kan representere en seilforening i løpet av sesongen. En seiler kan være medlem i flere seilforeninger, men kan kun representere en seilforening iløpet av sesongen. Dette gjelder alle typer regattaer som seileren deltar på.

Den klubben de seiler for i første NC anses for seilerens klubb inneværende år.

Uttak til internasjonale mesterskap gjøres etter NC2. Uttaket vil bli publisert så fort resultatene foreligger. Dersom man blir tatt ut til VM, EM eller JNoM, må man fylle ut Akseptskjema her https://forms.gle/Cj3B8ZAz7BKzqX2X8 (kopier gjerne inn i en internett leser).
Du kan fylle ut skjemaet allerede nå, og angi hvilke mesterskap du vil delta på. Du vil bli påmeldt det mesterskapet du blir tatt ut til dersom skjemaet er utfylt.

I skjemaet vil du få nærmere informasjon om kostnader og frister. Legg imidlertid merke til følgende, viktige frister: 

  1. VM: frist for å fylle ut akseptskjemaet og betale deltakeravgiften er 16. mai klokken 16.00. Du må også sende inn bilde av pass og foto av seileren  innen fristen.
  2. EM: frist for å fylle ut akseptskjemaet og betale deltakeravgiften er 16. mai klokken 16.00.  Du må også sende inn bilde av pass og foto av seileren innen fristen.
  3. Nordisk: frist for å fylle ut akseptskjemaet og betale deltakeravgiften er 26. mai.Ved å fylle ut og bekrefte innsending av dette skjemaet forplikter seileren og foresatte seg til kostnad og deltakelse på internasjonalt mesterskap. Skjemaet må fylles ut av en myndig foresatt over 18 år. 

I tillegg til å fylle ut skjemaet, må du betale inn stipulert deltakeravgift som fremgår i skjemaet innen fristen. Dersom dere takker nei eller ikke betaler innen fristen, går tilbudet om plassen videre til nestemann på listen. 

Påmeldingen er bindende. Innbetalt avgift vil ikke bli refundert dersom man trekker seg fra plassen, med mindre neste kvalifiserte seiler på rankingen ønsker å overta plassen. 

Legg merke til at oppgitt deltakeravgift er stipulerte kostnader. Deltakeravgiften kan derfor øke eller bli redusert. NOK foretar endelig oppgjør etter endt mesterskap. 

Det er et krav at seileren er medlem i Norsk optimistjolleklubb, innbetalt medlemsavgift vil bli kontrollert ved uttak.