Tanken bak klasseinndelingen er å øke søkelyset på rekrutering og mestring, og igjennom de nye klassene legge mer til rette for en riktigere fordeling mellom de ulike klassene.

Hovedprinsippet for klasseinndelingen er basert på alderstrinn. Ved påmelding til NC skal man melde på seiler i klasse på basis av alder. Det åpnes for en ordning hvor man kan hospitere, dvs seile på et høyere års trinn enn alderen tilsier. Faktorer som ferdigheter, modenhet og miljø vil være avgjørende for om man får lov til å prøve seg på et høyere nivå enn alderen tilsier.

I arbeidet rundt revideringen og utarbeidelsen av en ny og forbedret NC Håndbok – og inn under dette en klasseinndeling, har en arbeidsgruppe nedsatt av NOK jobbet for å finne gode og riktige løsninger. Denne arbeidsgruppen har blant annet bestått av alle av årets regattasjefer i Norges Cup Optimist. Man har også rådført seg med NSF og hatt en tett dialog vedr klasseinndelingen.  Etter inspirasjon fra blant ulike treningsmiljøer fra blant annet fotball har målsetningen for arbeidsgruppen vært følgende motto «Flest mulig, lengst mulig, best mulig».

Basert på dette arbeidet som til nå er utført har man falt ned på følgende modell når det gjelder klasseinndeling:

U10

Fokus på rekruttering, mestring og det sosiale. Lek og moro må være pri 1. For seilere som er 10 år eller yngre. Tilbudet er primært rettet med regionale seilere fra lokale klubber i det området/krets hvor NC Optimist arrangeres i egen region.

U12  

Denne klassen vil ha rangering og resultatlister og målgruppen er 11 (f.o.m det året man fyller 11) og 12 åringer og vil være deres første møte med regattaseiling på nasjonalt nivå. I Norgesmesterskap sammenheng vil dette være de seilerne som til nå har seilt i Coming Stars klassen. Det åpnes for hospitering fra klasse U10*. Dette skal det søkes om i samråd med foreldre og klubbtrener. Dersom hospitering innvilges skal seileren meldes på klasse U10, og ikke operere på resultatlisten til U12, iht gjeldende regel for barneidrett. Det vil også bli laget en egen nasjonal U12 ranking basert på deltagelsen i årets NC Optimist

U15

Denne klassen vil ha rangering og resultatlister og målgruppen er 13 (f.o.m det året man fyller 13) til 15 åringer. Deltagere i denne klassen vil også delta i en nasjonal ranking og vil kunne kvalifisere seg til mesterskap som NoM, EM og VM. Dette er også de seilerne som har anledning til å konkurrere i Norgesmesterskapet. Det åpnes for hospitering fra klasse U12*. Dette skal det søkes om i samråd med foreldre og klubbtrener. Dersom hospitering innvilges skal seileren operere på resultatlisten, men vil ikke inngå i den  nasjonale uttaksrankingen og vil dermed ikke kunne konkurrere om plass i de ulike internasjonale mesterskapene

*Det må søkes om hospitering i forkant av hver eneste Norges Cup Optimist. Det vil ikke bli gitt mulighet for å hospitere fra U10 direkte til U15. Ved hospitering sender klubbtrener søknad til styret i NOK. Søknad om hospitering skal i hvert enkelt tilfelle være tuftet på læring og mestring.