Innkalling til Norsk Optimistjolleklubb årsmøte 19. mars 2024 kl. 20:00-21:00

Avholdes digitalt i Teams (link vil bli publisert)

Saksliste ihht NOK lover

Godkjenne fremmøtte medlemmer og deres stemmevekt.

Godkjenne innkalling og saksliste

Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokoll

Behandle styrets årsberetning

Behandle styrets regnskap

Behandle innkomne forslag

Bestemme kontingent for ett år fremover

Behandle styrets forslag til handlingsplan

Behandle styrets forslag til budsjett

Foreta valg på styremedlemmer.

Vi ber om at forslag som ønskes behandlet på årsmøte sendes til post@optimistjolle.no så snart som mulig, og senest 7 dager før møtet.

Saksdokumenter publiseres i forkant av møtet.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Liker

Kommenter

Del