Info om internasjonale mesterskap

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2017
Hvert år arrangeres det Nordisk mesterskap (JNoM), EM, lag EM og VM for Optimistseilere. Som klasseklubb har NOK ansvaret for å melde på og tilrettelegge for de norske utøverne. Noen har mye erfaring med utenlandske mesterskap, for andre blir det deres første møte med større felt i utlandet.

Dette skrivet er ment som en hjelp til utøvere / foreldre / trenere og er basert på NOKs erfaringer gjennom mange år og tilbakemeldinger fra tidligere deltagere. Det vil alltid være rom for endringer og mer utfyllende informasjon. Vi setter pris på alle innspill som kan komme flere til gode.Konkret informasjon om hvert enkelt mesterskap (trenere, treningsdager i forkant, økonomi etc.) er omtalt etter den generelle delen som berører alle utøvere.

KOSTNADER
Optimistjolleklubben prøver så langt det er mulig å holde lave kostnader. Det er imidlertid en del kostnader en ikke kommer utenom, særlig for EM og VM.De viktigste kostnadene er:Lønn og reise til trenere.Deltageravgift til EM og VM, mellom 500 og 600 Euro.- per deltager (seilere og trener). Dette inkluderer kost og losji.Trener og lagleder 650 Euro per personLeie av charterbåt, 550 Euro. per båt-Leie av trenerbåt, 1000 Euro.-Mesterskapstøy, ca. 1000 NOK.- per seilerMesterskapssamling, ca 2500 NOK.- per seiler I tillegg kommer kostnader til treningsdager i forkant av mesterskapene. Beklageligvis betyr dette at kostnadene blir relativt høye. Optimistjolleklubben vil imidlertid anbefale de som tas ut om å søke om støtte fra sine respektive foreninger.

UTTAK
Før hver sesong vedtar NOKs styre uttaks- og rankingsregler for årets mesterskap.Ved registreringen til 2. NC må alle seilere fra de tre årsklassene som ihht. barneidrettsreglene kan konkurrere internasjonalt levere ferdig utfylt akseptskjema selv om de ikke planlegger å delta på/kvalifiserer seg til noe internasjonalt mesterskap. Signatur på akseptskjemaet er bindende, og kostnader som vil påløpe for optimistjolleklubben til trenere, overnatting påmeldingsavgifter etc. vil normalt ikke kunne refunderes dersom en seiler allikevel ikke ønsker å delta som angitt på akseptskjema.

UTTAK LAG SEILING
Lag EM.  Uttak av 4 seilere blant de kvalifiserte til EM basert på rankingen etter 3. NC.Lag JNOM.  Uttak av jente og guttelag blant de kvalifiserte til JNOM basert på rankingen etter 3. NC.

INFORMASJONSMØTER
I løpet av 3. Norgescup holder NOK informasjonsmøter. For deltagere/potensielle deltagere til Nordisk blir møtet holdt etter endt seilas lørdag (eventuelt tidligere på dagen dersom det blir ventetid på land). For EM- og VM-deltagere holdes informasjonsmøtet etter endelig uttak søndag.Både seilere, foreldre og trenere deltar på møtet.Punkter på agendaen vil bl.a være:Informasjon fra NOK vedr. opplegg / økonomiInformasjon om det sportslige v/trenerReise/bostedGjennomgang av deltagerkontraktUtnevne foreldrerepresentant/teamleader (+ evt assisterende)Fordeling av andre oppgaverAvtale videre kommunikasjon og oppfølging

TEAM LEADER
For å ivareta alle norske utøvere og sikre lik behandling og oversiktlig økonomi for samtlige mesterskap har NOK ansvaret for all kommunikasjon med arrangør i forkant. Dette innebærer bl.a. ansvaret for felles påmelding (inkl. forskuttering av alle påmeldingsgebyr), overholdelse av offisielle frister ifm betaling og påmelding, sportslig opplegg, trenerkontakt og kontrakter.På informasjonsmøtene ifm uttak til mesterskapene velges det en team leader for hhv EM og VM og 2 teamleadere for JNOM.Foreldrerepresentantens oppgaver:NOKs ”stedlige representant” under mesterskapet. Dokument med all relevant info mottas fra mesterskapsansvarlig i NOK i god tid før avreise.Koordinere fellesoppgaver (se eget punkt med tips) og fordele mellom foreldreRegistrere laget ved ankomstAssistere trener(e) ved innmålingDelta på møter med arrangør under mesterskapetKontaktpunkt mot foreldre, trenere og seilereSørge for at norsk flagg og CD med nasjonalsangen medbringes og overleveres arrangør.Sende erfaringsrapport til NOK etter endt mesterskap.

COUNTRY REPRESENTATIVE
Årsmøtet i den internasjonale Optimistjolleklubben (IODA) holdes alltid ifm VM. NOKs styre vil utpeke en av VM-foreldrene til å være NOKs representant på møtet.

TRENER
Sportslig leder i NOK vil ha jevnlig dialog med trenerne i forkant av mesterskapene. NOKs hovedmål er at alle seilere skal føle seg vel ivaretatt så fokus kan rettes mot seilingen.Hovedoppgaver – trener:Planlegge det sportslige opplegget i samarbeid med NOKSende mail til alle før mesterskapet med informasjon om:MøtetidspunkterSportslig oppleggHuskeliste – utstyrProsedyrer for innmålingHolde møte med foreldre ved ankomst vedr. felles ”kjøreregler” for mesterskap.Ansvar for innmåling”Se hver enkelt seiler”Sjekke joller sammen med seiler hver morgenBriefing med seilere hver morgen/ettermiddagDelta på arrangørs trenermøter hver dagFølge opp protestfrister / endringer i seilingsbestemmelser/programUtarbeide sportslig evaluering etter mesterskapet

FORELDRE
Optimistseilere er unge. Foreldrene er derfor en veldig viktig ressurs som må benyttes på en positiv måte. De kjenner sitt barns behov best (søvn/mat, trøst, motivasjon etc.).Iveren kan noen ganger ta overhånd, så det er viktig å huske:La trener være trenerRespektere at andre utøverne kan ha ulikt fokus for deltagelsen i mesterskapet enn ditt barn. Alle har ikke de store ambisjonene om medalje og gjør derfor andre valg både mht trening i forkant, valg av bosted, deltagelse på sosiale aktiviteter etc. (familieferie, ser på deltagelsen som god trening/nyttig erfaring)Innspill/forslag til endringer tas med trener/foreldrerepresentant uten å involvere seilerne. Det kan være gode grunner til hvorfor ting er organisert på en viss måte.Gledes over andre selv om det ikke går godt med egen seilerBistå alle, ikke bare egen seilerBidra ved fellesoppgaver

UTØVER
Selv om man skal prestere individuelt er det viktig å huske at man er del av et fellesskap under et mesterskap.Viktig at seiler selv holder orden på utstyr og alltid stiller forberedt. Ikke la dyrt utstyr ligge igjen på land, ofte tyverier på store arrangementer i utlandet.Møte i tideRespektere treners retningslinjerVise glede og være til stede for hverandres opp/nedturerSi ifra dersom noe er vanskelig – trener kan ikke gjette seg til alt!  

TIPS – FELLESOPPGAVER (alt gjelder ikke alle mesterskap)
Egen materialansvarlig / opprette felles verktøykasse med ekstrautstyr(JNoM)Egen presse-/informasjonsansvarlig – se også eget punktOrganisere noen utenomsportslige aktiviteterFølgebåtkoordinering (VHF, mat & drikke til seilerne, sikringsbåtfunksjon – JNoM)System for trenerbåtdrifting (drivstoff etc.)Trallekoordinator (særlig under JNoM som involverer en stor delegasjon). Organisere foreldreteam ifm utsett og opptak, holde orden på bryggaDet bør alltid være en voksen på land for å ta imot seilere som av ulike grunner kommer tidlig innMerke traller med nr/norsk flagg – lage laminerte kort i forkant som festes med strips?Ha egen ”jenteansvarlig” under JNoM (bl.a. å sørge for diverse utstyr i trenerbåt: bøtte, regnponcho etc. for diskre toalettbesøk på vannet).  

PRESSE / INFORMASJON / RAPPORTER HJEM
Mange ”hjemme” har stor glede av å følge med på den norske troppen under mesterskapene. Det er også fint for fremming av seilsporten at rapporter blir lagt ut på NOKs hjemmeside, Seilas, Seilmagasinet, lokale aviser etc.Noen tips til presseansvarlig:Send rapport til NOKs webansvarlig hver dag (post@optimistjolle.no). Gjerne med fotos.Rapporter mer enn kun resultater.Fordel oppmerksomheten mellom de ulike seilerne. Det er alltid noe positivt å skrive om alle (bestemann ut av start, første på kryssmerket, jevneste plasseringer etc.)En dårlig plassering kan ha sine årsaker; plutselig vinddreining, sykdom, problemer med utstyr etc. De som sitter hjemme liker å få bakgrunnshistorien.Involver seilerne og trenerne i rapportskrivingen!

REISE / INNKVARTERING
NOK organiserer treners reise. Alle utøvere/familiemedlemmer reiser på egenhånd.  Utveksling av reiseruter / priser etc. på mail innad i laget kan være til god hjelp.Bosted for seiler / trener er inkludert i påmeldingsgebyret for EM/VM. Av ulike årsaker benytter ikke alle seg av dette (standarden på deltagerhotellet, ønske om å bo med egen familie, få nok hvile/ro etc.). Det er sjelden mulighet for refusjon dersom man ikke benytter sengen på deltagerhotellet i og med at dette er en pakkeløsning fra arrangør. Dager i for-/etterkant, bosted for familie må bestilles på egenhånd.Team leader bor sammen med seilerne og trener på deltagerhotellet under EM/VM.  

JOLLER / TRENERBÅTER
Til JNoM tar alle med sine egne joller. I tillegg vil klubbene med flest deltagere bli bedt om å ta med seg trenerbåter til mesterskapet for å minimere felleskostnadene (ekstra utgifter ifm ferge etc dekkes).Når det gjelder EM og VM må NOK hvert år ved registrering/innbetaling av mesterskap ta en vurdering mht om egen jolle/trenerbåt eller leiebåt (også kalt ”charter”) skal benyttes. I år er beslutning at det benyttes egen jolle. Frakt av båter til VM og EM er bestilt med Winner. Båtene må leveres og hentes hos Winner (Faaborg, Danmark).  VM jollene må leveres senest 07 juni og EM jollene må leveres senest 01 juli.Trenerbåt må deles mellom to nasjoner og det er besluttet i år å leie båt både for VM og EM.Alle utøvere må huske gyldig internasjonalt forsikringsbevis. Dette behovet dekkes fullt ut av seillisens, så husk på å ta med engelsk utskrift av seillisens.

MESTERSKAPSSAMLING 30 juni-2 juli
NOK arrangerer en felles samling for alle VM, EM og JNoM deltagere på Bolærne fra 30 juni til 2 juli.reserver av hvert kjønn til JNoM deltar også på samlingen.Formålet for samlingen er:Bli bedre rustet til å delta i et stort internasjonalt mesterskapTrenere/utøvere får muligheten til å bli bedre kjent – gjør kommunikasjon/oppfølging mye lettere under mesterskapeneKnytte bånd til andre deltagereErfarne seilere som har deltatt på mesterskap tidligere deler erfaringer med mindre erfarne seilere.Trene sammen i store felt på situasjoner som lett oppstår i store mesterskap.Seilere, trenere og mesterskapsansvarlig bor sammen. Å gjennomføre en stor samling med 13-15 åringer kan være krevende. For at alle skal få et godt utbytte av samlingen er vi avhengig av å ha noe ”kjøreregler”. NOK vil gjennomgå retningslinjer for samlingen med seilerne fredag kveld (leggetider, oppførsel etc.) og ber om at alle respekterer disse. Overtredelse av regler kan medføre hjemsendelse.Antatt kost for samlingen er 2500 NOK (dekker trener, opphold og mat).Mesterskapssamling for VM og EM lagene, vil starte fredag 30 juni om morgen og avslutte mandag 03. juli.I år har VM og EM lagene fra Sverige takket ja til å være med på samlingen.Mesterskapssamlingen er obligatorisk for VM, EM og JNOM lagene. Deltageravgiften inngår i den samlede mesterskapsavgiften til VM, EM og JNOM.

LANDSLAGSTØY
NOK har valgt ut tøy som alle våre landslagsseilere skal benytte bl.a. under åpningsparaden og de offisielle arrangementene. Landslagstøyet leveres av Musto og består av:Piket med logo.Marineblå shorts eller et marineblått skjørt.UV topp

FORBEREDELSER / TRENING I FORKANT
I forbindelse med alle mesterskap legger NOK opp til noen felles treningsdager i forkant for å bli kjent på banen samt gjennomføre felles registrering/innmåling. Utover dette er det opp til hver enkelt hvordan de forbereder seg til mesterskapet.

INFORMASJON VEDR. NORDISK 2017 – Pärnu (Estonia)
TRENERE:
TBD SEILINGSBESTEMMELSER OG ANNEN INFO: Offisiell hjemmeside – JNOM: www.nyc2017.ee/contact
Tidsrom:                                     24-29 juli
Trening:                                      22-23 juli
INNKVARTERING:
www.visitparnu.com/en/visitor/active-holidays
MESTERSKAPSAVGIFT:Mesterskapsavgiften inkluderer mesterskapssamlingen på Bolærne, mesterskapsklær, trenerkostnader og deltageravgift.Totalt kr. 7600,- betales innen 19. juni (gjelder ikke reserver – vil få egen instruks  psavgiften inkluderer utvidet mesterskapssamlingen på Bolærne, trener, deltageravgift, charterbåt, charterrib, trening i forkant av mesterskap, mesterskapsklær.Mesterskapsavgiften på ca. kr. 33 000,- betales innen 19 juni. til NOKs bankkonto nr. 1638.02.97640.Andre utgifter (bensin, mat, vann, tilskuerbåt etc.) gjøres opp privat mellom familiene.

uttaksregler
1. Internasjonale mesterskap
Kun seilere som fyller 13, 14 eller 15 år i uttaksåret kan kvalifisere seg til Verdensmesterskapet (VM), Europamesterskapet (EM) eller Nordisk mesterskap (JNoM) i Optimistjolleklassen.
Seilere som har utestående deltakeravgift eller medlemskontingent kan ikke bli tatt ut eller delta i mesterskap. Rankede seilere som fyller 11 eller 12 år i uttaksåret hoppes over ved uttak til internasjonale mesterskap.
En seiler kan bare delta i ett av disse mesterskapene samme år.
Verdensmesterskapet (VM)
De 5 beste på rankingen etter de tre første NC’ene, uansett kjønn.
Europamesterskapet (EM)
De neste 7 på rankingen etter de tre første NC’ene, hvorav maks 4 av samme kjønn. I 2016 (som i 2015) er kvoten økt til de neste 8 på rankingen og maks 5 av samme kjønn.
Nordisk mesterskap (JNoM)
De neste 20 jenter og 20 gutter på rankingen etter de tre første NC’ene.
Deretter er de neste 2 gutter og neste 2 jenter på rankinglisten reserver til disse plassene.
Mesterskapssamling
Følger uttaket til internasjonale mesterskap. De som er tatt ut til mesterskap deltar på Mesterskapssamlingen (obligatorisk), også reservene til JNoM ønskes velkommen på denne samlingen.

2. Aksept og informasjon
Senest på registreringen for NC3 skal seilerne levere utfylt akseptskjema for hvilke mesterskap de ønsker å delta i, dersom de kvalifiserer seg. Mer informasjon vedrørende de praktiske og økonomiske sidene ved å delta i mesterskapene vil bli lagt ut på i god tid før NC3, under Info om internasjonale mesterskap.

3. Andre samlinger og regattaer med kvotebegrensning
Uttak til elitesamlinger og regattaer med kvotebegrensning gjøres med utgangspunkt i den til en hver tid gjeldende ranking (for alle årsklasser). NOK står fritt til å foreta endelig uttak basert på skjønnsmessige vurderinger.Minst 25 % skal være fra hvert kjønn. Forutsetningen er at seileren er plassert blant de 30 beste på rankinglisten.