Uttaksregler mesterskap og samlinger

1. Internasjonale mesterskap

Kun seilere som fyller 13, 14 eller 15 år i uttaksåret kan kvalifisere seg til Verdensmesterskapet (VM), Europamesterskapet (EM) eller Nordisk mesterskap (JNoM) i Optimistjolleklassen. Seilere som har utestående deltakeravgift eller medlemskontingent kan ikke bli tatt ut eller delta i mesterskap. Rankede seilere som fyller 11 eller 12 år i uttaksåret hoppes over ved uttak til internasjonale mesterskap.

En seiler kan bare delta i ett av disse mesterskapene samme år.

Verdensmesterskapet (VM)
De 5 beste på rankingen etter de tre første NC’ene, uansett kjønn.

Europamesterskapet (EM)
De neste 7 på rankingen etter de tre første NC’ene, hvorav maks 4 av samme kjønn. I 2016 (som i 2015) er kvoten økt til de neste 8 på rankingen og maks 5 av samme kjønn.

Nordisk mesterskap (JNoM)
De neste 20 jenter og 20 gutter på rankingen etter de tre første NC’ene.
Deretter er de neste 2 gutter og neste 2 jenter på rankinglisten reserver til disse plassene.

Mesterskapssamling
Følger uttaket til internasjonale mesterskap. De som er tatt ut til mesterskap deltar på Mesterskapssamlingen (obligatorisk), også reservene til JNoM ønskes velkommen på denne samlingen.

2. Aksept og informasjon

Senest på registreringen for NC3 skal seilerne levere utfylt akseptskjema for hvilke mesterskap de ønsker å delta i, dersom de kvalifiserer seg. Mer informasjon vedrørende de praktiske og økonomiske sidene ved å delta i mesterskapene vil bli lagt ut på i god tid før NC3, under Info om internasjonale mesterskap.

3. Andre samlinger og regattaer med kvotebegrensning

Uttak til elitesamlinger og regattaer med kvotebegrensning gjøres med utgangspunkt i den til en hver tid gjeldende ranking (for alle årsklasser). NOK står fritt til å foreta endelig uttak basert på skjønnsmessige vurderinger.

Minst 25 % skal være fra hvert kjønn. Forutsetningen er at seileren er plassert blant de 30 beste på rankinglisten.