Spørsmål og svar

Her prøver vi å hjelpe foreldre og andre til å lære noen ord og uttrykk, og besvare noen ofte stilte spørsmål.
Sist endret: 14.04.2013

A – Alder
Er det aldersgrense for seiling med Optimistjolle?
Ja, i regatta er det en øvre grense på 15 år. De årene seilerne fyller 13, 14 eller 15 år kan de delta i Norges Cup i A- eller B-klassen, Norgesmesterskap og kvalifisere seg til deltagelse i Nordisk mesterskap, Europamesterskap eller Verdensmesterskap for optimistjoller.
De årene seilere fyller 11 eller 12 år kan de delta i Norges Cup i A- eller B-klassen sammen med 13-15-åringer.
De aller yngste seilerne kan seile i egne arrangementer og regattaer i sin egen krets.

B – Barneidrettsreglene
Se NIFs nettsider om barneidrett.

B – Briefing og debriefing
Seiling er en sport hvor det kan være vanskelig å kommentere og instruere i detalj midt i treningen. Øktene starter derfor alltid med briefing hvor det er litt teori og gjennomgang av hvor man skal seile og hva man skal trene på.
Etter endt seiling er det en debriefing med gjennomgang av hvordan seilingen gikk og eventuelt annen info, f.eks regatta, fellestrening, mm.
Klubbene bør være flinke til å sette opp retningslinjer og krav til briefing og debriefing slik at trenere, seilere og foreldre vet hva som forventes.

C – Cool eller kult
Seiling er kult!

D – Dyrt
Det er da fryktelig dyrt å seile?
Ikke nødvendigvis. Det går fint an å få tak i bruktbåter. Disse holder seg ofte godt i verdi.
Seiler man tidlig vår og utover høsten er tørrdrakt nødvendig – kan kjøpes brukt.
Spør om råd i seilforeningen. Noen seilforeninger låner eller leier ut båter til deltagere på nybegynnerkurs.
Se f.eks. Jolletorget.no.

E – Entypebåt
Optimistjollen er en entypebåt, dvs i konkurranser skal alle stille med likt utstyr. Det er derfor laget all verdens krav om størrelse og vekt. Dette er kunnskap man tilegner seg etter hvert som seileren blir erfaren og deltar i regatta utenfor klubben. De strengeste reglene gjelder for Norges Cup og internasjonale regattaer.

E – Europajolle
En av flere mulig joller som seilerne kan velge etter de er ferdige med Optimist.
Se Norsk Europajolleklubb

F – Forsikring
Hvilke forsikringer må og bør vi ha?
Se NIFs nettsider om Idrettsforsikring for barn og forsikring av båt og utstyr

F – Ferdigheter
Bronseror
Sølvror
Gullror
NOKs Bronseror som benyttes som deltagerpremie for kurs i egen klubb, kjøper man direkte av NOK.
Bestille bronseror

G – Grupper
Optimistseilerne blir ofte delt inn i grupper avhengig av alder og/eller erfaring.
I klubbene er gruppeinndelingen ofte:
– nybegynner
– viderekommende
– regatta
– NC

I – International Optimist Dinghy Association
Optimistjolleklassen blir organisert av IODA.
www.optiworld.org

I – Idrettsbutikken
Idrettsbutikken selger trenermanualer, treningsdagbøker, kapseilingsregler, klær.
www.idrettsbutikken.no

J – Joller
Hvilke joller seiles i Norge?
Hva kan jeg seile når jeg har vokst ut av Optimisten?
Noen vokser ut av Optimisten pga alder, andre pga fysisk størrelse – det er da mange båttyper å velge mellom, og det kommer litt an på erfaring og ambisjoner.
Noen aktuelle båter: Zoom8, Laser 4.7 eller Radial, Europajolle, seilbrett.
Lenke: Klasseklubber

K – Komme i gang som seiler
Ta kontakt med din lokale seilforening, eller NOK
Lenke: Seilforeninger

K – Komme i gang som seilforening
Ta kontakt med NOK eller Norges Seilforbund.

L – Lagseiling
Lagseiling er gøy – det er vanligvis fire seilere pr lag. NOKs Lag-Cup i lagseiling arrangeres vanligvis i midten av september.

L – Landslag
VM – De 5 beste på rankingen etter de tre første NC-er uansett kjønn.
EM – De neste 7 på rankingen etter de tre første NC-er hvorav minst 3 av hvert kjønn.
JNoM – De neste 20 jenter og 20 gutter på rankingen etter de tre første NC-er og etter at EM- og VM-laget er tatt ut.
Landslagene finansieres av foreldrene, med noe støtte fra NOK.

L – Laser
En av verdens mest populære enmannsjoller og OL-båt. Kan ha tre forskjellige riggstørrelser: Laser 4.7, Laser Radial og Laser Standard.
Norsk Laserklubb

M – Medlemskap
Vi ønsker å ha alle aktive Optimistseilere og klubber som har opplæring i Optimistjolleseiling som medlemmer i Norsk Optimistjolleklubb.
Hver enkelt seiler som deltar i samlinger som NOK arrangerer og som deltar i Norges Cup’er må være medlem i NOK.
Bli medlem i NOK

N – Når bør man begynne å seile?
Dette er avhengig både av seileren og av klubben, 8-10 år er mest vanlig. Kontakt din lokale forening.

N – Nummer i seilet
Båter som har gyldig båtkort og blir registrert i NOK, får tildelt et unikt seilnummer. For rekrutter som seiler i lokale regattaer er det ingen regel om at båtene må være registrert i NOK, men en båt vil som regel ha høyere verdi om alle papirene er i orden.
Sette nummer i seilet – er det noen regler? Ja, og de er detaljerte!
Hvordan plassere seilnummer

N – Nybegynnerkurs
Sjekk din lokale seilforening, eller kontakt NOK

N – Norges Cup
Det arrangeres Norges Cup – ofte bare kalt NC – fire ganger pr år for seilere fra 11-15 år. Det seiles i klasse A og klasse B. For klasse A lages det en ranking som danner grunnlag for uttak til internasjonale mesterskap og treningssamlinger med begrenset adgang (de fleste treningssamlinger er åpne).
Seilere som mestrer alle vindforhold, kan reglene og er vant til å seile med mange andre joller kan stille i Norges Cup.

O – Optimistjollen
Optimistjollen veier 35 kg.
I tillegg kommer rigg, ror og kjøl og seiler.

N – Norsk Optimistjolleklubb
NOK legger ut all informasjon på www.optimistjolle.no
Svenska Optimistjolleforbundet
Optimist Class Denmark
Internasjonale Optimistjolleforbundet IODA

O – Organisering i egen klubb
Jolleseiling innebærer mange oppgaver for foreldre og andre seilentusiaster. NOK vil derfor anbefale klubbene å definere klare roller og involvere alle. Når oppgavene fordeles på mange, er det lettere å påta seg oppgavene. Eksempler på oppgaver er:
Leder
Treneransvarlig/sportslig ansvarlig
Materialforvalter
Gruppeledere
Sikkerhetsansvarlige
Ansvarlig for følgebåter
Ansvarlig for leiebåter (Optimister)
Sosiale arrangementer
Dommere
Klubbregatta
Foreldrekontakt
Informasjon/internett
Økonomi
Terminliste
Seilerliste/kontaktliste
Kiosk
Sponsing
Presse

P – Premier
Seilere som er 10 år eller yngre får lik premie i alle regattaer, de blir heller ikke rangert.
Seilere som er 11 eller 12 år får alltid premie, og det er som oftest finere premie til de tre beste eller beste tredjedel. Seilerne blir rangert.
Seilere som er 13-15 år: beste tredjedel får premie.

P – Pressen
Pressen er positiv til å skrive om seiling, husk å ta bilder (nærbilder er best), og sende en liten notis sammen med resultatene til lokalavisen så tar de ofte inn dette. Gøy for seilerne!

Q – Kuer har ikke noe i en Optimist å gjøre!

R – Ranking
Norges Cup-seilerne i A-klassen rankes for å kvalifisere seg til internasjonale mesterskap.
Lenke: Ranking regler

S – Seilskole
Hvor finner jeg nærmeste seilskole eller nybegynnerkurs?
Sjekk din lokale seilforening, eller kontakt NOK

S – Samlinger og treningsleire
Mange klubber arrangerer egne samlinger for seilere i egen klubb og/eller krets. Om sommeren er det mange klubber som har sommerleir for Optimistjolleseilere.
NOK arrangerer selv flere samlinger: Vintersamling, Påskesamling, Mesterskapssamling på forsommeren og Rekruttsamling for 11-12 åringer.
Pinsesamlingene som arrangeres i Bergen, Arendal og Tønsberg for alle typer jolle- og brettseilere er store og meget populære og over 500 seilere samles hvert år her.

S – Sikkerhet
NOK anbefaler å lage sikkerhetsinstruks for jolleseilerne i seilforeningen.

S – Støtte, sponsorer og reklame
Sponsorer kan være viktig for driften av en Optimistjollegruppe. Klubben bør la en person ta ansvar for å skaffe støtte. Egen kommune og andre fond er mulige støttespillere; Gilde-fondet, Telenor, Los osv.
Gjennom NSF kan man søke om støtte til anskaffelse av midler til nye Optimister, følgebåter osv.
Reklame på klubbbåter er mulig, ellers er reglene for reklame på båter som er med i Norges Cup og NM strenge.

S – Spørsmål
Send spørsmål og innspill til post@optimistjolle.no

T – Twenty-niner
29’er er en rask, moderne tomannsjolle som passer for seilere som er ferdig med optimistjolleseiling.
Norsk 29’er Klubb

T – Trenerkontrakter
NOK anbefaler å bruke trenerkontrakter.

T – Terminliste
NOK har en aktivititetskalender som du finner på hjemmesiden.
Kretsene har terminlister med kretsregattaer og treningssamlinger.
Terminlistene holder greie på viktige datoer.

U – Utstyr
Som med selve båten, finnes det utstyr i mange prisklasser. Sjekk NOK-siden for lenker og kjøp/salg-annonser, og snakk med andre seilere og foreldre.

U – Utvalg for barn og ungdom
NOK er med i NSFs utvalg for barn og unge.

U – Utlandet
Det finnes mange åpne regattaer og treningssamlinger i Sverige, Danmark og utlandet forøvrig. NOK oppfordrer våre seilere om har lyst og anledning til å delta på regattaer og samlinger uten for egen krets. Når en seiler har fått god regattaerfaring, kan det være aktuelt å konkurrere i utlandet for å få ekstra trening og konkurranse. Her må man spørre andre om erfaring.

V – Vekt på seileren
Tema som foreldre kan diskutere i det uendelige.
Sannsynligvis er dette unødvendig da seilerne selv føler de stagnerer uten at de finner noen åpenbar årsak og dermed er modne for å bytte båt.
Artikkel om vekt

V – Vind (for mye)
Hvordan hjelpe en seiler i for mye vind.
Mange seilere vil tidlig i karrieren oppdage at det blåser ”for mye”. Hva som er ”for mye” kan variere, men det er viktig å ta seileren på alvor. Båten tåler mer enn seileren, så redsel er nok en viktig faktor. For uvante følgebåter og uvante foreldre kan det være en utfordring å få finne en grei rekkefølge og oppskrift. Under følger et forslag, og husk at det er alltids lurt å ha øvd på forhånd i smult farvann.
1. roe seiler
2. avtale rekkefølge på hva som skal gjøres
3. holde jollen inntil følgebåt
4. om nødvendig ta seileren opp i følgebåten
5. ta ned spri
6. ta av mastesikring
7. ta ned rigg
8. ta ut kjøl
9. sette ror i kjølkasse
10. feste slepeline
11. klapp på skulderen