Rankingregler NorgesCup

Ranking settes opp på bakgrunn av resultatene i alle enkeltseilasene i Norges Cup-regattaene. Ranking utarbeides kun for klasse A.

Etter hver fjerde seilas strykes en seilas:

Seiles 24 løp, strykes 6 løp, 18 løp teller
Seiles 23 løp, strykes 5 løp, 18 løp teller
Seiles 22 løp, strykes 5 løp, 17 løp teller
Seiles 21 løp, strykes 5 løp, 16 løp teller
Seiles 20 løp, strykes 5 løp, 15 løp teller
Seiles 19 løp, strykes 4 løp, 15 løp teller
Seiles 18 løp, strykes 4 løp, 14 løp teller
Seiles 17 løp, strykes 4 løp, 13 løp teller
Seiles 16 løp, strykes 4 løp, 12 løp teller
Seiles 15 løp, strykes 3 løp, 12 løp teller
Seiles 14 løp, strykes 3 løp, 11 løp teller
Seiles 13 løp, strykes 3 løp, 10 løp teller
Seiles 12 løp, strykes 3 løp, 9 løp teller
Seiles 11 løp, strykes 2 løp, 9 løp teller
Seiles 10 løp, strykes 2 løp, 8 løp teller
Seiles 9 løp, strykes 2 løp, 7 løp teller
Seiles 8 løp, strykes 2 løp, 6 løp teller
Seiles 7 løp, strykes 1 løp, 6 løp teller
Seiles 6 løp, strykes 1 løp, 5 løp teller
Seiles 5 løp, strykes 1 løp, 4 løp teller
Seiles 4 løp, strykes 1 løp, 3 løp teller
Seiles 3 eller færre løp, alle løp teller

Det er anledning til å stryke disk etter regel 42 (DNE) i rankingen.

Rankingen danner grunnlag for uttak til mesterskap, lagseilas og enkelte samlinger, se Uttaksregler for mesterskap.

Spesifisering-hvert enkelt race scores for seg. Det vil i praksis bety at alle «kode scoringer» vil varierer fra race til race avhengig av deltagere som får plassering. Dette gjelder da ikke DNC scoring som vil beregnes ut fra totalt deltagertall for aktuelle års ranking som vanligvis stiger ettersom nye deltagere kommer til fra NC1 til NC4. Alle seilere som er påmeldt ett eller flere NC for aktuelle år vil ligge inne i totalserien og scores med DNC i de race en ikke stiller til start.

Eksempel på koder som scores pr race utfra antall plasseringer kan være OCS, UFD, BFD, DNF, DNS, DSQ, DNE, RET m.fl.

DNC scores med totalt antall påmeldte deltagere +1 for aktuelle års NC’er, og øker da normalt fra NC1 til NC4 og rescores etter hvert NC-stevne.