Som følge av svært kort frist for innmelding av seilere tatt ut til VM, oppfordres alle potensielle deltakere til å ta bilde av seileren sitt pass (detaljside inkludert passnummer) og forberede et bilde som kan benyttes til ID-kort FØR avreise til NC i Sandefjord 6. og 7.mai

Uttak til EM og VM vil bli offentliggjort etter endt NC Sandefjord 7.mai på følgende måte: NOK vil først kunngjøre en uoffisiell liste. Innvendinger til listen rettes NOK sitt sekretariat innen 30 minutter etter at listen er kunngjort. Offisiell liste vil deretter bli kunngjort.

Skjema for registrering av deltakelse vil bli utlevert ved kunngjøringen, og alle oppfordres til å umiddelbart fylle ut skjemaet, samt oversende foto og passdetaljer til post@optimistjolle.no.

Oversendelse av foto og pass skal merkes med seilerens navn (passdetaljer og foto kreves kun for deltakere til VM, EM og LagEM). Merk at for seilere tatt ut til VM og EM vil siste frist for aksept av plass og oversending av skjema med personopplysninger, inkludert passinfo, være allerede påfølgende dag 8. mai innen kl. 16.00. Frist for deltakere til nordisk er 14. mai.

 

Anbefaler å sjekke passdetaljene, det er fremdeles lang ventetid på nye pass hos Politiet