Norges Seilforbund og mange norske seilforeninger har i de senere årene gjennomført en rekke rydde- og holdningsskapende aksjoner rundt om i hele landet. Forbundet har også sin egen kampanje «Hold havet rent» og er en del av FN-kampanjen «Clean Seas». – Det var derfor helt naturlig for NSF å bli ambassadør for  TV-aksjon «Et hav av muligheter» i 2020 og støtte den, sier seilforbundets miljøleder, Thomas Nilsson.

NSF gjør en innsats

Jeg vil gjerne rette en stor takk til Norges Seilforbund for at forbundet var ambassadør for TV-aksjon 2020 . NSF gjør allerede en fantastisk innsats ved å rydde strender og rense havet for plast, som jo nettopp er målet med denne TV-aksjon. For plasten – den skal jo ikke ut i naturen, sier Karoline Andaur, generalsekretær i Verdens naturfond. World Wildlife Fund (WWF) – Verdens naturfond – var i 2020 mottagere av de pengene som samles inn gjennom NRKs store, årlige TV-aksjon. Pengene er øremerket bekjempelse av plast i havet der problemet er størst: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.Digital innsamling

Digital innsamling

På grunn av koronapandemienvar TV-aksjon heldigital. I stedet for at det gikk bøssebærere rundt om i det ganske land, ble pengene samlet inn gjennom digitale bøsser. Norges Seilforbund  opprettet en slik bøsse, og oppfordret alle seilere til å vise sin støtte til arbeidet med å bekjempe plast i havet ved å betale et beløp inn til den.– Alle pengene i denne bøssen går til TV-aksjon 2020 , og vi klarte til slutt å samle inn nærmere kr. 500.000,- til aksjonen. Dette sier ikke så rent lite om det engasjementet som våre seilere langs hele vår lang kyst har rundt dette med å holde havet vårt rent , sier Thomas Nilsson - Prosjektleder "Hold Havet Rent