Da er rangering fra NC 1 og NC 2 klar og det danner grunnlaget for uttak til VM, EM og Nordisk Mesterskap