Som noen kanskje allerede har fått med seg har vi denne sesongen innført en ny klasseinndeling i Norges Cup for Optimist. Tanken bak dette er å øke søkelyset på rekrutering og mestring og igjennom de nye klassene legge mer til rette for en riktigere fordeling mellom de ulike klassene.

I utgangspunktet er hovedprinsippet for klasseinndeling basert på alderstrinn, men vi åpner for en ordning hvor man kan hospitere, dvs seile på et høyere års trinn enn alderen tilsier. Å sette en aldersgrense for en slik hospitering er vanskelig. Men faktorer som ferdigheter, modenhet og miljø vil være avgjørende for om man får lov til å prøve seg på et høyere nivå enn alderen tilsier. Her  vil man foruten å rådføre foreldre også den aktuelle klubbtreneren en vesentlig rolle

I arbeidet rundt revideringen og utarbeidelsen av en ny og forbedret NC Håndbok – og inn under dette en ny klasseinndeling, har en arbeidsgruppe nedsatt av NOK jobbet for å finne gode og riktige løsninger. Denne arbeidsgruppen har blant annet bestått av alle av årets regattasjefer i Norges Cup Optimist. Man har også rådført seg med NSF og hatt en tett dialog vedr klasseinndelingen.  Etter inspirasjon fra blant ulike treningsmiljøer fra blant annet fotball har målsetningen for arbeidsgruppen vært følgende motto «Flest mulig, lengst mulig, best mulig».

Basert på dette arbeidet som til nå er utført har man falt ned på følgende modell når det gjelder klasseinndeling

U10

Fokus på rekrutering, mestring og det sosiale. Lek og moro må være pri 1. For seilere født 2010 eller senere. Tilbudet er primært rettet med regionale seilere fra lokale klubber i det området/krets hvor NC Optimist arrangeres

U12  

Denne klassen vil ha rangering og resultatlister og målgruppen er 11 og 12 åringer og vil være deres første møte med regattaseiling på nasjonalt nivå. Det vil si seilere født 2009 og 2008. Der det vil falle naturlig vil også eldre seilere kunne seile i denne klassen. I Norgesmesterskap sammenheng vil dette være de seilerne som til nå har seilt i Coming Stars klassen. Det åpnes for hospitering fra klasse U10*. Dette skal det søkes om i samråd med foreldre og klubbtrener. Dersom hospitering innvilges skal seileren ikke operere på resultatlisten til U12, iht gjeldende regel for barneidrett. Det vil også bli laget en egen nasjonal U12 ranking basert på deltagelsen i årets 3 NC Optimist

U15

Denne klassen vil ha rangering og resultatlister og målgruppen er 13 til 15 åringer, det vil si seilere født 2007, 2006og 2005. Deltagere i denne klassen vil også delta i en nasjonal ranking og vil kunne kvalifisere seg til mesterskap som JNoM, EM og VM. Dette er også de seilerne som har anledning til å konkurrere i Norgesmesterskapet i 2020 i Moss i august. Det åpnes for hospitering fra klasse U12*. Dette skal det søkes om i samråd med foreldre og klubbtrener. Dersom hospitering innvilges skal vil seileren operere på resultatlisten, men vil ikke inngå i den  nasjonale rankingen bestående av årets 3 NC Optimist  og vil dermed ikke kunne konkurrere om plass i de ulike mesterskapene

*Det må søkes om hospitering i forkant av hver eneste Norges Cup Optimist. Det vil ikke bli gitt mulighet for å hospitere fra U10 direkte til U15. Ved hospitering bør dette håndteres av klubbtrener og at dette i hvert enkelt tilfelle er tuftet på læring og mestring.