Norske seilforeninger har allerede gjort mye for å redde havet, men det ligger også mye arbeid foran oss. Til det kreves en innsats, men visste du at det fins mange ulike tilskuddsordninger som gir økonomisk støtte til slikt arbeid?

Det finnes en rekke organsiasjoner, fond og institusjoner som yter økonomisk støtte til dem som gjør en innsats for et renere hav . Det kan i neste hånd bety noen ekstra kroner i klasseklubbkassen Med andre ord kan dette bli en ny form for dugnadsarbeid?

Les mer om alt dette på www.holdhavetrent.no