Norsk Optimistjolleklubb holdt årsmøte 16. mars 2022 på Teams.


Sakslisten var som følger:

 

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer og deres stemmevekt

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av ordstyrer, referent og to personer for å underskrive protokollen

4. Styrets årsberetning for 2021

5. Regnskap for 2021

6. Godkjenning av budsjett for 2022

7. Fastsettelse av kontingent for 2022

8. Styrets forslag til handlingsplan for 2022

9. Innkomne forslag/saker

10. Valg av nytt styre, valgkomité og revisor