Info om internasjonale mesterskap

Info om internasjonale mesterskap 2017

 

Norsk Optimistjolleklubb

www.optimistjolle.no

Org.nr. 977 075 726

E-post: post@optimistjolle.no

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2017

Hvert år arrangeres det Nordisk mesterskap (JNoM), EM, lag EM og VM for Optimistseilere. Som klasseklubb har NOK ansvaret for å melde på og tilrettelegge for de norske utøverne. Noen har mye erfaring med utenlandske mesterskap, for andre blir det deres første møte med større felt i utlandet.

Dette skrivet er ment som en hjelp til utøvere / foreldre / trenere og er basert på NOKs erfaringer gjennom mange år og tilbakemeldinger fra tidligere deltagere. Det vil alltid være rom for endringer og mer utfyllende informasjon. Vi setter pris på alle innspill som kan komme flere til gode.

Konkret informasjon om hvert enkelt mesterskap (trenere, treningsdager i forkant, økonomi etc.) er omtalt etter den generelle delen som berører alle utøvere.

 

KOSTNADER

Optimistjolleklubben prøver så langt det er mulig å holde lave kostnader. Det er imidlertid en del kostnader en ikke kommer utenom, særlig for EM og VM.

De viktigste kostnadene er:

 • Lønn og reise til trenere.
 • Deltageravgift til EM og VM, mellom 500 og 600 Euro.- per deltager (seilere og trener). Dette inkluderer kost og losji.
 • Trener og lagleder 650 Euro per person
 • Leie av charterbåt, 550 Euro. per båt-
 • Leie av trenerbåt, 1000 Euro.-
 • Mesterskapstøy, ca. 1000 NOK.- per seiler
 • Mesterskapssamling, ca 2500 NOK.- per seiler

 

I tillegg kommer kostnader til treningsdager i forkant av mesterskapene. Beklageligvis betyr dette at kostnadene blir relativt høye. Optimistjolleklubben vil imidlertid anbefale de som tas ut om å søke om støtte fra sine respektive foreninger.

 

UTTAK

Før hver sesong vedtar NOKs styre uttaks- og rankingsregler for årets mesterskap.

Ved registreringen til 2. NC må alle seilere fra de tre årsklassene som ihht. barneidrettsreglene kan konkurrere internasjonalt levere ferdig utfylt akseptskjema selv om de ikke planlegger å delta på/kvalifiserer seg til noe internasjonalt mesterskap. Signatur på akseptskjemaet er bindende, og kostnader som vil påløpe for optimistjolleklubben til trenere, overnatting påmeldingsavgifter etc. vil normalt ikke kunne refunderes dersom en seiler allikevel ikke ønsker å delta som angitt på akseptskjema.

 

UTTAK LAG SEILING

Lag EM.  Uttak av 4 seilere blant de kvalifiserte til EM basert på rankingen etter 3. NC.

Lag JNOM.  Uttak av jente og guttelag blant de kvalifiserte til JNOM basert på rankingen etter 3. NC.

 

INFORMASJONSMØTER

I løpet av 3. Norgescup holder NOK informasjonsmøter. For deltagere/potensielle deltagere til Nordisk blir møtet holdt etter endt seilas lørdag (eventuelt tidligere på dagen dersom det blir ventetid på land). For EM- og VM-deltagere holdes informasjonsmøtet etter endelig uttak søndag.

Både seilere, foreldre og trenere deltar på møtet.

Punkter på agendaen vil bl.a være:

 • Informasjon fra NOK vedr. opplegg / økonomi
 • Informasjon om det sportslige v/trener
 • Reise/bosted
 • Gjennomgang av deltagerkontrakt
 • Utnevne foreldrerepresentant/teamleader (+ evt assisterende)
 • Fordeling av andre oppgaver
 • Avtale videre kommunikasjon og oppfølging

 

TEAM LEADER

For å ivareta alle norske utøvere og sikre lik behandling og oversiktlig økonomi for samtlige mesterskap har NOK ansvaret for all kommunikasjon med arrangør i forkant. Dette innebærer bl.a. ansvaret for felles påmelding (inkl. forskuttering av alle påmeldingsgebyr), overholdelse av offisielle frister ifm betaling og påmelding, sportslig opplegg, trenerkontakt og kontrakter.

På informasjonsmøtene ifm uttak til mesterskapene velges det en team leader for hhv EM og VM og 2 teamleadere for JNOM.

Foreldrerepresentantens oppgaver:

 • NOKs ”stedlige representant” under mesterskapet. Dokument med all relevant info mottas fra mesterskapsansvarlig i NOK i god tid før avreise.
 • Koordinere fellesoppgaver (se eget punkt med tips) og fordele mellom foreldre
 • Registrere laget ved ankomst
 • Assistere trener(e) ved innmåling
 • Delta på møter med arrangør under mesterskapet
 • Kontaktpunkt mot foreldre, trenere og seilere
 • Sørge for at norsk flagg og CD med nasjonalsangen medbringes og overleveres arrangør.
 • Sende erfaringsrapport til NOK etter endt mesterskap

 

COUNTRY REPRESENTATIVE

Årsmøtet i den internasjonale Optimistjolleklubben (IODA) holdes alltid ifm VM. NOKs styre vil utpeke en av VM-foreldrene til å være NOKs representant på møtet.

 

TRENER

Sportslig leder i NOK vil ha jevnlig dialog med trenerne i forkant av mesterskapene. NOKs hovedmål er at alle seilere skal føle seg vel ivaretatt så fokus kan rettes mot seilingen.

Hovedoppgaver – trener:

 • Planlegge det sportslige opplegget i samarbeid med NOK
 • Sende mail til alle før mesterskapet med informasjon om:
  • Møtetidspunkter
  • Sportslig opplegg
  • Huskeliste – utstyr
  • Prosedyrer for innmåling
 • Holde møte med foreldre ved ankomst vedr. felles ”kjøreregler” for mesterskap.
 • Ansvar for innmåling
 • ”Se hver enkelt seiler”
 • Sjekke joller sammen med seiler hver morgen
 • Briefing med seilere hver morgen/ettermiddag
 • Delta på arrangørs trenermøter hver dag
 • Følge opp protestfrister / endringer i seilingsbestemmelser/program
 • Utarbeide sportslig evaluering etter mesterskapet

 

FORELDRE

Optimistseilere er unge. Foreldrene er derfor en veldig viktig ressurs som må benyttes på en positiv måte. De kjenner sitt barns behov best (søvn/mat, trøst, motivasjon etc.).

Iveren kan noen ganger ta overhånd, så det er viktig å huske:

 • La trener være trener
 • Respektere at andre utøverne kan ha ulikt fokus for deltagelsen i mesterskapet enn ditt barn. Alle har ikke de store ambisjonene om medalje og gjør derfor andre valg både mht trening i forkant, valg av bosted, deltagelse på sosiale aktiviteter etc. (familieferie, ser på deltagelsen som god trening/nyttig erfaring)
 • Innspill/forslag til endringer tas med trener/foreldrerepresentant uten å involvere seilerne. Det kan være gode grunner til hvorfor ting er organisert på en viss måte.
 • Gledes over andre selv om det ikke går godt med egen seiler
 • Bistå alle, ikke bare egen seiler
 • Bidra ved fellesoppgaver

 

UTØVER

Selv om man skal prestere individuelt er det viktig å huske at man er del av et fellesskap under et mesterskap.

 • Viktig at seiler selv holder orden på utstyr og alltid stiller forberedt. Ikke la dyrt utstyr ligge igjen på land, ofte tyverier på store arrangementer i utlandet.
 • Møte i tide
 • Respektere treners retningslinjer
 • Vise glede og være til stede for hverandres opp/nedturer
 • Si ifra dersom noe er vanskelig – trener kan ikke gjette seg til alt!

 

 

TIPS – FELLESOPPGAVER (alt gjelder ikke alle mesterskap):

 • Egen materialansvarlig / opprette felles verktøykasse med ekstrautstyr(JNoM)
 • Egen presse-/informasjonsansvarlig – se også eget punkt
 • Organisere noen utenomsportslige aktiviteter
 • Følgebåtkoordinering (VHF, mat & drikke til seilerne, sikringsbåtfunksjon – JNoM)
 • System for trenerbåtdrifting (drivstoff etc.)
 • Trallekoordinator (særlig under JNoM som involverer en stor delegasjon). Organisere foreldreteam ifm utsett og opptak, holde orden på brygga
 • Det bør alltid være en voksen på land for å ta imot seilere som av ulike grunner kommer tidlig inn
 • Merke traller med nr/norsk flagg – lage laminerte kort i forkant som festes med strips?
 • Ha egen ”jenteansvarlig” under JNoM (bl.a. å sørge for diverse utstyr i trenerbåt: bøtte, regnponcho etc. for diskre toalettbesøk på vannet).

 

 

PRESSE / INFORMASJON / RAPPORTER HJEM

Mange ”hjemme” har stor glede av å følge med på den norske troppen under mesterskapene. Det er også fint for fremming av seilsporten at rapporter blir lagt ut på NOKs hjemmeside, Seilas, Seilmagasinet, lokale aviser etc.

Noen tips til presseansvarlig:

 • Send rapport til NOKs webansvarlig hver dag (post@optimistjolle.no). Gjerne med fotos.
 • Rapporter mer enn kun resultater.
 • Fordel oppmerksomheten mellom de ulike seilerne. Det er alltid noe positivt å skrive om alle (bestemann ut av start, første på kryssmerket, jevneste plasseringer etc.)
 • En dårlig plassering kan ha sine årsaker; plutselig vinddreining, sykdom, problemer med utstyr etc. De som sitter hjemme liker å få bakgrunnshistorien.
 • Involver seilerne og trenerne i rapportskrivingen!

 

 

REISE / INNKVARTERING

NOK organiserer treners reise. Alle utøvere/familiemedlemmer reiser på egenhånd.  Utveksling av reiseruter / priser etc. på mail innad i laget kan være til god hjelp.

Bosted for seiler / trener er inkludert i påmeldingsgebyret for EM/VM. Av ulike årsaker benytter ikke alle seg av dette (standarden på deltagerhotellet, ønske om å bo med egen familie, få nok hvile/ro etc.). Det er sjelden mulighet for refusjon dersom man ikke benytter sengen på deltagerhotellet i og med at dette er en pakkeløsning fra arrangør. Dager i for-/etterkant, bosted for familie må bestilles på egenhånd.

Team leader bor sammen med seilerne og trener på deltagerhotellet under EM/VM.

 

 

JOLLER / TRENERBÅTER

Til JNoM tar alle med sine egne joller. I tillegg vil klubbene med flest deltagere bli bedt om å ta med seg trenerbåter til mesterskapet for å minimere felleskostnadene (ekstra utgifter ifm ferge etc dekkes).

Når det gjelder EM og VM må NOK hvert år ved registrering/innbetaling av mesterskap ta en vurdering mht om egen jolle/trenerbåt eller leiebåt (også kalt ”charter”) skal benyttes. I år er beslutning at det benyttes egen jolle. Frakt av båter til VM og EM er bestilt med Winner. Båtene må leveres og hentes hos Winner (Faaborg, Danmark).  VM jollene må leveres senest 07 juni og EM jollene må leveres senest 01 juli.

Trenerbåt må deles mellom to nasjoner og det er besluttet i år å leie båt både for VM og EM.

Alle utøvere må huske gyldig internasjonalt forsikringsbevis. Dette behovet dekkes fullt ut av seillisens, så husk på å ta med engelsk utskrift av seillisens.

 

MESTERSKAPSSAMLING 30 juni-2 juli

NOK arrangerer en felles samling for alle VM, EM og JNoM deltagere på Bolærne fra 30 juni til 2 juli.

 1. reserver av hvert kjønn til JNoM deltar også på samlingen.

Formålet for samlingen er:

 • Bli bedre rustet til å delta i et stort internasjonalt mesterskap
 • Trenere/utøvere får muligheten til å bli bedre kjent – gjør kommunikasjon/oppfølging mye lettere under mesterskapene
 • Knytte bånd til andre deltagere
 • Erfarne seilere som har deltatt på mesterskap tidligere deler erfaringer med mindre erfarne seilere.
 • Trene sammen i store felt på situasjoner som lett oppstår i store mesterskap.

Seilere, trenere og mesterskapsansvarlig bor sammen. Å gjennomføre en stor samling med 13-15 åringer kan være krevende. For at alle skal få et godt utbytte av samlingen er vi avhengig av å ha noe ”kjøreregler”. NOK vil gjennomgå retningslinjer for samlingen med seilerne fredag kveld (leggetider, oppførsel etc.) og ber om at alle respekterer disse. Overtredelse av regler kan medføre hjemsendelse.

Antatt kost for samlingen er 2500 NOK (dekker trener, opphold og mat).

Mesterskapssamling for VM og EM lagene, vil starte fredag 30 juni om morgen og avslutte mandag 03. juli.

I år har VM og EM lagene fra Sverige takket ja til å være med på samlingen.

Mesterskapssamlingen er obligatorisk for VM, EM og JNOM lagene. Deltageravgiften inngår i den samlede mesterskapsavgiften til VM, EM og JNOM.

LANDSLAGSTØY

NOK har valgt ut tøy som alle våre landslagsseilere skal benytte bl.a. under åpningsparaden og de offisielle arrangementene. Landslagstøyet leveres av Musto og består av:

 • Piket med logo.
 • Marineblå shorts eller et marineblått skjørt.
 • UV topp

 

FORBEREDELSER / TRENING I FORKANT

I forbindelse med alle mesterskap legger NOK opp til noen felles treningsdager i forkant for å bli kjent på banen samt gjennomføre felles registrering/innmåling. Utover dette er det opp til hver enkelt hvordan de forbereder seg til mesterskapet.

 

INFORMASJON VEDR. NORDISK 2017 – Pärnu (Estonia)

TRENERE:

TBD

 

SEILINGSBESTEMMELSER OG ANNEN INFO:

Offisiell hjemmeside – JNOM: www.nyc2017.ee/contact

Tidsrom:                                     24-29 juli

Trening:                                      22-23 juli

INNKVARTERING: www.visitparnu.com/en/visitor/active-holidays

MESTERSKAPSAVGIFT:

Mesterskapsavgiften inkluderer mesterskapssamlingen på Bolærne, mesterskapsklær, trenerkostnader og deltageravgift.

Totalt kr. 7600,- betales innen 19. juni (gjelder ikke reserver – vil få egen instruks

 

 

INFORMASJON EM 2017-Bourgas (Bulgaria)

TRENER:

TBD

 

SEILINGSBESTEMMELSER OG ANNEN INFO:

Offisiell hjemmeside – EM:        http://2017optieuro.org

Tidsrom:                                     30.juli – 06. august

Trening:                                      27. juli-29.juli

 

MESTERSKAPSAVGIFT:

Mesterskapsavgiften inkluderer utvidet mesterskapssamlingen på Bolærne, trener, deltageravgift, charterbåt, charterrib, trening i forkant av mesterskap i Bourgas, felles trening i Norge (14. juli-16 juli), mesterskapsklær.

Totalt kr. 23 000,- betales innen 19. juni til NOKs bankkonto nr. 1638.02.97640.

Andre utgifter (mat, vann, bensin, tilskuerbåt etc.) gjøres opp privat mellom familiene.

 

INFORMASJON LAG EM 2017  LAGO DI LEDRO  ITALIA

TRENER:

TBD

 

SEILINGSBESTEMMELSER OG ANNEN INFO:

Offisiell hjemmeside – Lag EM:  http://www.optiworld.org/default/events/event/text/2017-european-team-racing-championship/page/0

Tidsrom:                                     22. – 27. august

 

MESTERSKAPSAVGIFT:

Mesterskapsavgiften inkluderer deltageravgift, trener, leie av bil, bosted og mat.

Totalt kr. 7 600,- betales innen 1. august til NOKs bankkonto nr. 1638.02.97640.

Andre utgifter gjøres opp privat mellom familiene.

 

  

INFORMASJON VM 2017 – PATTAYA, THAILAND

TRENER:

TBD

SEILINGSBESTEMMELSER OG ANNEN INFO:

Offisiell hjemmeside – VM:    http://2017worlds.optiworld.org/en/default/races/race

Tidsrom:                                     11.juli – 21. juli

Trening:                                      8.juli- 10.juli

 

MESTERSKAPSAVGIFT:

Mesterskapsavgiften inkluderer utvidet mesterskapssamlingen på Bolærne, trener, deltageravgift, charterbåt, charterrib, trening i forkant av mesterskap, mesterskapsklær.

Mesterskapsavgiften på ca. kr. 33 000,- betales innen 19 juni. til NOKs bankkonto nr. 1638.02.97640.

Andre utgifter (bensin, mat, vann, tilskuerbåt etc.) gjøres opp privat mellom familiene.

 

 

 

Norsk Optimistjolleklubb

www.optimistjolle.no

org.nr. 977 075 726

E-post: post@optimistjolle.no