Forsikring av båt og utstyr

Det er ikke krav fra norske myndigheter at en båt skal være forsikret. Norske forsikringsselskap setter derimot som krav at alle båter over 4,5m samt alle båter med motor – uansett lengde – skal være registrert i Småbåtregisteret for å ha gyldig forsikring. Optimistjolla skal derfor ikke registreres. E-jolle, Zoom 8 og Laser er også under 4,5m lang.

Ønsker du å sikre dine egne interesser og verdien som ligger i en båt, skipper og mannskap, må du forsikre dette selv. Sats ikke på at » Jeg gjør aldri feil. Det skjer ikke noe med meg».

Skal du delta i regatta har NSF satt som krav av du skal ha ANSVARSFORSIKRING på din båt.

De fleste som forsikrer sin båt tegner KASKOFORSIKRING. Har du kaskoforsikret din båt har du også ansvarsforsikring som tilfredsstiller NSF. Vær oppmerksom på at det finnes forsikringsselskap som ikke forsikrer båt som benyttes i regattasammenheng!

Noen selskap kan ha forhøyet egenandel ved skade som oppstår under regatta.

Alle forsikringsselskap har en begrensning når det gjelder hvor du kan bruke din båt. Alle forsikringer gjelder hele året i Norden. I sommersesongen har en del selskap utvidet bruksområdet. Dette innebærer at du kan bruke båten i noen land i tillegg til Norden. Sjekk med ditt selskap hvor du kan seile i sommersesongen. Når forsikringsselskapene utvider bruksområdet gjelder dette gjerne i tiden 1. mai til 31. august.

Du kan gjøre en egen avtale med ditt forsikringsselskap når du skal seile utenfor Norden og til andre tider enn det som ligger som standard i forsikringsvilkårene.

Forsikringsvilkårene er utarbeidet for fritidsbåter. Dette innebærer at det er den samme forsikringen som gjelder for en Optimist som for en stor lystbåt på 100 fot. Ved kollisjon mellom to båter er det de internasjonale sjøveisreglene som blir lagt til grunn ved fordeling av skyld. Skjer kollisjon under regattaseiling vil seilreglene også kunne bli lagt til grunn ved fordeling av skyld.

En kaskoforsikring gjelder ikke bare når båten er på vannet. Den gjelder hele året. I de fleste selskap gjelder den også når båten er under transport. Dette er viktig for alle som seiler en båtklasse som transporterer båten mellom hjem og de forskjellige regattaarrangører med bil.

En regattaarrangør forlanger at du skal kunne legge fram bevis for at du har gyldig ansvarsforsikring. Skal du seile i utlandet er det krav til at dette bevis skal være skrevet på engelsk.

En utenlandsk arrangør setter ofte en forsikringssum i sin invitasjon. Som regel har den forsikringen du har i Norge tilstrekkelig stor nok sum. I Norges forlanger NSF kun at du har gyldig forsikring.

Transporterer du båt på biltak eller tilhenger og det oppstår skade, er det båtens kaskoforsikring som vil dekke skaden. Det finnes unntak, men sats på egen forsikring.

Et krav som er likt i alle selskap er at det ved reparasjon etter skade har skadelidte krav på å få brakt båten tilbake i sjødyktig stand. Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge av at båten etter reparasjon er forringet i verdi, eller er forringet som regattabåt. Dette er neppe noe stort problem. Man velger reparasjonsverksted som er kompetent til å gjøre en skikkelig jobb. Dette kan i mange tilfeller være den som i sin tid bygde båten. Det finnes mange med kompetanse til å utbedre de fleste skader. Svært ofte blir ikke båten totalskadet. Skrog, mast, bom, ror, kjøl, seil – alle enkeltdeler som kan og blir kjøpt fra forskjellige leverandører. Ødelegges en del vil aldri hele båten bli totalskadet.
FORSIKRING AV SKIPPER OG MANNSKAP

Alle som er med i et arrangement i regi av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og ikke har fylt 13 år, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Alle seilforeninger er dekket av denne ordning. Du kan lese mer om dette på www.nif.idrett.no. Under avsnittet om barneidrett er det et eget avsnitt om forsikring.

Alle andre må sørge for egen forsikring. Har familien en helårs reiseforsikring inneholder denne gjerne en ulykkesforsikring på barn fram til 20 år. Det finnes reiseforsikringer som har spesielle krav til – når forsikringen gjelder. Sjekk med eget forsikringsselskap. I Europeiske Reiseforsikring vil du alltid være dekket.

Har du fylt 13 år og ikke har reiseforsikring, sørg for at du har en ulykkes-forsikring på deg selv. Da vil du alltid være forsikret.
ARRANGØRANSVARSFORSIKRING

Norges Seilforbund har en ansvarsforsikring som omfatter alle seilforeninger og den seilaktivitet som foreningene driver. Denne sikrer foreningen – hvis det skulle oppstå skade og skadelidte ønsker å stille krav overfor foreningen.

Når det blir skrevet «aktivitet som foreningen driver» er det snakk om seiling og alt som blir sett på som en naturlig del av foreningsdrift. Kiosksalg blir f.eks. sett på som en naturlig del av en foreningsaktivitet.

En forening som eier båter, et bryggeanlegg, et klubbhus, en kran osv. er ikke dekket under NSF´s ansvarsforsikring som eier av disse. Som båteier, huseier, bryggeeier, kraneier må foreningen forsikre seg med egen ansvarsforsikring på disse.

Kollisjon mellom båter reguleres av båtenes forsikring. Husk at kollisjon like gjerne kan skje mellom båter som seiler regatta som mellom båt som seiler regatta og båt som ikke seiler regatta. Et baneområde hvor det arrangeres regatta er ikke et avstengt, begrenset område. Det er et område som er tilgjengelig for alle.

Har du spørsmål i forbindelse med seiling i regattasammenheng – ta kontakt med undertegnede.

 

Terje Hansen
terje.hansen@if.no
Tlf: 22 18 61 03