Båtregister, båtkort og målebrev

Hva er NOKs båtregister?
Båtregisteret er en database med oversikt over alle Optimistjoller i Norge som har utstedt seilnummer.

Hva er et målebrev?
Målebrevet er et dokument som bevitner at båt og utstyr er produsert på en slik måte at de er innenfor klassereglene som gjelder for Optimist.

Hvordan får jeg utstedt båtkort og seilnummer til en Optimistjolle?
Følg anvisningen på www.optimistjolle.no under lenken Båtregister.

Hva er forskjellen på omregistrering og nyregistrering av båt?
Når du kjøper en brukt båt i Norge som allerede er registrert i båtregisteret må denne omregistreres i båtregisteret. Kjøper du en ny båt, en brukt utenlandsk båt eller en brukt norsk båt som ikke har vært registrert tidligere må denne nyregistreres i båtregisteret.

Kan jeg benytte seilnummeret som forrige eier hadde?
Ja, hvis det står NOR foran nummeret. Når båten omregistrert beholder båten samme nummer, men registreres på den nye eieren.

Jeg har kjøpt en brukt båt i Norge med godkjente papirer. Må jeg omregistrere denne?
Ja, hvis den skal seiles i en regatta som krever godkjent båtkort.

Inneholder båtregisteret en kopi av målebrevet?
Ja, dette er registrert (skannet eller kopiert) sammen med seilnummer, båtprodusent, båtens eier og skrognummeret (IYRU-nr) på båten.

Hvordan får jeg tak i de fysiske bokstavene og tallene som skal klistres i seilet?
Kontakt en seilmaker eller en forhandler som selger Optimistseil. Vær oppmerksom på at klassereglene har strenge bestemmelser hvor tall og bokstaver skal festes i seilet, se beskrivelse her http://www.optiworld.org/sailnumbers.pdf

Hvordan registrerer jeg en båt som er kjøpt i utlandet?
Dette blir håndtert som en nyregistrering og du må derfor betale den summen som en nyregistrering koster. Når du kjøper båten må du passe på å få med det ORIGINALE målebrevet. I Sverige og Danmark oppbevares dette hos det enkelte lands seilforbund. Følg deretter oppskriften for nyregistrering av båt på www.optimistjolle.no.

Hvis jeg kjøper et nytt seil eller andre deler til Optimistjolla, skal dette registreres i båtregisteret?
Nei, det er ikke nødvendig. Båtregisteret forholder seg kun til selve skroget, seilnummer og eier av båten.

Må jeg ha en Optimistjolle med målebrev for å delta i Norges Cup?
For å delta i Optimist Klasse A må jollen og alt utstyret være innenfor kravene i klassereglene, være registrert i NOKs båtregister, ha gyldig båtkort, ansvarsforsikring og sikkerhetskravene for utstyr og seiler må tilfredstilles. For å delta i Optimist Klasse B trenger du ikke målebrev, men du må ha et nummerert seil, ansvarsforsikring og båt/seiler må tilfredsstille sikkerhetskravene. Det fremgår av skjema for egenerklæring hvilke krav som stilles. Dette skjema finner du på www.optimistjolle.no.

Jeg har en eldre Optimistjolle produsert før 1996 med båtkort. Kan denne benyttes i Norges Cup Optimist Klasse A?
Ja, hvis båten og alt utstyret tilfredsstiller sikkerhetskravene og er innenfor klassereglene. Du må også ha et gyldig båtkort og ansvarsforsikring.

Hvordan får jeg tak i et nytt målebrev til en Optimistjolle?
Du kan få utstedt nytt målebrev (”Replacement book”) for skroget fra den internasjonale klasseklubben(IODA). Dette gjelder dog kun joller som er produsert etter 1996 (skrognummer høyere enn 92000).

Hvem i Norge er det som kan måle Optimistutstyr?
Du finner en liste over godkjente klassemålere på www.seiling.no under lenken Utdanning.