NOK Mesterskapstrenere 2020

Lagret i Ukategorisert av den 10.03.2020

69877984_113055726746023_5295573209997901824_o

 

Norsk Optimistjolleklubb vil takke for alle de gode søknadene vi har mottatt i forbindelse med utlysning av mesterskapstrenere for 2020.  Uttaket av årets mesterskapstrenere er gjort i samarbeid med NSF Trenerutvalg og nesten samtlige at de valgte trenerne er under en trenerutdanning. Basert på de søknadene vi har mottatt har Norsk Optimistjolleklubb for 2020 valgt følgende trenere til våre mesterskap:

 

NOK Mesterskapstrenere 2020

VM: Alexander Dahl Høgheim

EM: Bård Birkeland

EM Lag: Mads Severin Hassum Olsen

JNoM Senior trener Frode Jørstad

JNoM Senior trener: Emilie Kathrin Vabø

JNoM Junior Trener: John-Øivind Tollevik Garvik

JNoM Junior Trener: August Hanevik

JNoM Junior Trener: Tobias Sandmo Birkeland

JNoM Junior Trener: Mathilde Elise Lind

Reserve JNoM Trener: Anders Lindemark

 

NB! Endelig antall JNoM Trenere vil bli avgjort når vi ser hvor mange seilere som skal delta i JNoM i Finland. Listen over er satt i ikke prioritert rekkefølge

 

Iens Ludvig Høst vil være NSF’s Trener koordinator og vil være tilstede under Norsk Opti Camp på Bolærne og ha overordnet ansvar for gjennomføringen. Emilie Kathrin Vabø vil ha prosjektansvaret for Norsk Opti Camp og for trenerlaboratoriet, dvs briefing/debriefing hver eneste dag under Opti Camp)

Et samlet NOK-styre mener dette uttaket ivaretar de prinsippene som ligger i handlingsplanen med tanke på rekruttering og kontinuitet. Det har også i år vært ønskelig å prioritere norske trenere for å videreutvikle norsk seiling på best mulig måte .