Akseptskjema og informasjon om internasjonale mesterskap 2019

Lagret i Invitasjoner, NOK-info, Norges Cup av den 28.05.2019

nok-logoNOK beklager at dette ikke er publisert før. Men årsaken er at vi har brukt mye tid på gjennomgang av alle poster til de ulike mesterskap. Dette da det er høye kostnader bunnet til mesterskap og vi vil ikke legge mer utgifter til utøverne enn høyst nødvendig.

Alle som ønsker å delta på JNoM, EM, EM-lagseiling og VM må fylle ut elektroniske skjema som en finner på link under før registrering under NC3 til helgen! Vi anbefaler også at en leser gjennom informasjon for internasjonale mesterskap før utfylling, også link til under.

Uttaket til internasjonale mesterskap baserert på ranking etter seilingen i NC1, NC2 & NC3 blant dem som har levert akseptskjema.

Info om internasjonale mesterskap 2019

Akseptskjema for elektronisk utfylling

VM laget lag trening

HH logo