Mesterskapstrenere 2019

Lagret i NOK-info, Rapporter av den 23.03.2019

EM laget på Mapfre 2018

Norsk Optimistjolleklubb vil takke for alle de gode søknadene vi har mottatt i forbindelse med utlysning av mesterskapstrenere for 2019. Vi mottok over 20 søknader innen fristen 1. mars

Flere av disse var fra utenlandske trenere men siden vi fikk så mange gode norske søkere har Norsk Optimistjolleklubb valgt å prioritere norske trenere.

De fleste trenerene har søkt JNoM så her kommer vi dessverre til å måtte skuffe mange, men håper at vi vil se søknader fra også dere som får avslag i år ved en senere anledning.

Basert på de søknadene vi har mottatt har Norsk Optimistjolleklubb for 2019 valgt følgende trenere til våre mesterskap:

VM : Bård Birkeland

EM: Alexander Dahl Høgheim

JNoM

Senior trenere:

Mihalis Floros og Frode Jørstad

Junior trenere:

Emilie Kathrin Vabø og Sarah Thodesen

Henrik Andersen og Tobias Birkeland

 

Et samlet NOK-styre mener dette uttaket ivaretar de prinsippene som ligger i handlingsplanen med tanke på rekruttering og kontinuitet. Vi mener også at årets oppsett ivaretar erfaring og kunnskap på best mulig måte også når det gjelder kjønn og aldersfordeling. Vårt valg er basert på en vurdering av innsendt søknad, innsendt CV, resultater og aktiviteter som trener og utøver  Det å prioritere norske trenere mener vi er helt essensielt i å videreutvikle norsk seiling på best mulig måte , selv om vi hadde flere sterke søknader fra utenlandske trenere.

Vi hadde i år mange kvalifiserte søkere og det er med tungt hjerte at NOK må si nei til mange av dem.