Utlysning – NOK Regattaansvarlig 2019

Lagret i Invitasjoner, NOK-info, Norges Cup, Ukategorisert av den 18.12.2018

Startbåt RCRCEt samstemt NOK styre har besluttet at vi ønsker en representant/regattaansvarlig utnevnt av NOK tilstede ombord i startbåt under samtlige NC og NM for Optimist sesongen 2019.

Vi ser på dette som et godt tiltak for å sikre jevn og lik kvalitet på samtlige NC og NM’er gjennom sesongen samt at man sikrer rett etterlevelse av NOK’s retningslinjer for gjennomføring av slike arrangementer, ref NC Håndboken.

Det er et ønske fra vår side om god og åpen dialog mellom denne personen og regattasjef/stab fra arrangørklubb både før, under og etter arrangementet og at man sammen finner en god samarbeidsform hvor man utfyller hverandres rolle og sikrer et godt arrangement .

Det er et ønsket at NOK’s representant innehar Arr3 kompetanse for å best utfylle arrangørklubbenes egen regattasjef.

Dette er betalte oppdrag og direkte reisekostnader dekkes etter avtale mellom regattaansvarlig og Norsk Optimistjolle Klubb.

Er du eller kjenner du den rette NOK regattaansvarlig for 2019? Fyll ut søknadsskjema eller del det med aktuelle.

Søknadsskjema

Søknadsfrist 1. mars