Nyhetsbrev fra NOK 1-2017

Lagret i NOK-info, Rapporter av den 07.03.2017

nok-logo

 

 

Kjære optimistjolleseilere og Optiforeldre!

 

Det nærmer seg ny seilsesong. Noen har allerede begynt i det små. Andre venter til nærmere påske. På Østlandet er det Frostbite samling i Soon den 25 og 26 mars. Samme helg er det NOK Rekruttsamling Vest og elitesamling i Haugesund.

Det blir arrangert påskesamlinger både i Moss Seilforening og på Ran seilforening. Mange norske seilere reiser også til utlandet for å delta på treningssamling og regatta i påsken. I Garda, Italia, meldes det om over 40 norske seilere og det er også mange som reiser til Nederland.

 

Vi vil gjerne informere litt om hvilke saker styret i NOK har arbeidet med gjennom høsten og vinteren.

 

Fortolkning av barneidrettsregler: NOK har tatt initiativ til en gjennomgang av hvordan idrettsforbundets barneidrettsregler blir tolket. På bakgrunn av våre forslag har NSF utarbeidet nye retningslinjer. Disse åpner opp for at 9 og 10 åringer nå kan delta i Norgescup klasse B. De kan ikke bli rangert, derfor omtales de som ”B-rekrutt”. 11 og 12 åringer kan som tidligere velge om de vil seile i klasse A eller B, og de blir rangert.

 

Revisjon av NC håndboken. Styret har mottatt flere innspill, og foretatt en revisjon av NC håndboka. Den er ikke helt ferdig, men arbeidet går fremover. Vi satser på å inkludere en mal for seilingsbestemmelser. Dette er fordi vi ønsker at seilsporten skal forenkles. Det er unødvendig at ulike regler skaper usikkerhet for de yngre seilerne. Dersom vi for eksempel kan få flaggbruk og startprosedyre til å bli helt lik fra gang til gang, blir det enklere og tryggere for seilerne å være med i Norgescupene. Håndboken vil også inneholde forslag om retningslinjer for foreldre og støttepersonell. Her har vi samarbeidet både med den svenske optimistjolleklubben og med NSF, og landet på at vi vil benytte Olympiatoppens guide til hvordan man kan være en god idrettsforelder. Se http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.media

 

Rekruttering og bredde. NOK har gjennom mange møter diskutert både hvordan vi kan øke rekrutteringen til seilsporten, og hvordan vi best kan stimulere til at barna fortsetter å seile oppover i ungdomsårene og inn i voksen alder. Sammen med NSF og nøkkelpersoner i foreninger har vi sett på ”best practice”, og samler inn gode innspill. Disse planlegges publisert på vår nettside i nær fremtid. Vi håper dette er noe seilforeningene kan la seg inspirere av i sitt arbeid med både å fylle opp nybegynnerkursene samt beholde seilerne i VK og regattagruppene.

NOK har tidligere brukt økonomiske midler på å lønne en trener for B-klassen i Norgescup. Vi har gjort en omprioritering, og setter i stedet av ekstra penger til 2 nyopprettede rekruttsamlinger på våren. Disse samlingene har et særskilt fokus på å motivere seilere på VK nivå til å begynne å seile NC. Dette fordi vi vet at i den gruppen seilere som deltar i NC, er det mindre frafall. De fleste fortsetter i seilsporten også etter endt karriere i Optimistjollen. Rekruttsamlingene vil også inneholde et bra tilbud til erfarne NC seilere. Dette er fordi vi vet at det sosiale på samlinger er veldig viktig for klassen som helhet. Det vil fortsatt være trenere på banen for B-klassen under NC, men det er den lokale NC arrangøren som vil organisere dette.

Rekruttsamling Vest foregår som tidligere nevnt den 24 – 26 mars i Haugesund. Rekruttsamling Øst avholdes på Hvasser den 22 og 23 april.

 

Utvikling av norske trenere. Det er mange som engasjerer seg i valg av trenere, særlig til internasjonale mesterskap. Vår sportslige leder legger ned mye arbeid i dette. Vi er bevisst betydningen av å bidra til at ressurspersoner basert i Norge bygger opp kompetanse. Men vi ser også at samarbeide over landegrensene kan tilføre nyttig kunnskap til sporten vår, og at våre norske trenere kan dra nytte av disse erfaringene.

 

NOK Båtregister. Styret har besluttet at det skal være lov å komme med ønsker innenfor de neste 50 løpenummer mot et tillegg på kr 500,- på gebyret for nyregistrering. Velger man neste løpende seilnummer blir registreringsavgiften som før.

 

Representasjonsklær for 2017 sesongen. Vi ønsker at våre representasjonslag til internasjonale mesterskap skal ha et antrekk som bidrar til felles lagfølelse. Dette antrekket skal se ordentlig ut og primært brukes på åpnings og avslutning-seremonier. Mesterskapene foregår i den varme årstid, og vi ønsker å holde kostnadene nede. Vi har mottatt svært gode tilbud fra mange leverandører. Musto (Aquaterra) ble denne gang valgt som leverandør. Antrekket blir likt for alle representasjonslag, og kostnaden blir innlemmet i deltageravgiften.

 

Sponsorer. Vi har fått fornyet avtale med mange av våre sponsorer og noen nye er kommet til. Flere sponsorer søkes!

 

NOK generalforsamling. Ytterligere informasjon om styrets arbeid kan leses i vår årsrapport som blir klar til generalforsamlingen. Den avholdes den 23 mars kl 18:30 på samme sted som båtmessen ”Sjøen for alle” på Lillestrøm. Det er en fin anledning til å få med seg både båtmesse og generalforsamling. Vi håper å se mange av dere der!

 

Med ønske om en fin sesongstart,

 

 

Erik Robertstad

Leder, NOK