Norsk Optimistjolleklubb

www.optimistjolle.no 

Org.nr. 977 075 726

E-post: post@optimistjolle.no

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2014

Hvert år arrangeres det Nordisk mesterskap (JNoM), EM og VM for Optimistseilere. Som klasseklubb har NOK ansvaret for å melde på og tilrettelegge for de norske utøverne. Noen har mye erfaring med utenlandske mesterskap, for andre blir det deres første møte med større felt i utlandet.

Dette skrivet er ment som en hjelp til utøvere / foreldre / trenere og er basert på NOKs erfaringer gjennom mange år og tilbakemeldinger fra tidligere deltagere. Det vil alltid være rom for endringer og mer utfyllende informasjon. Vi setter pris på alle innspill som kan komme flere til gode.

Konkret informasjon om hvert enkelt mesterskap (trenere, treningsdager i forkant, økonomi etc.) er omtalt etter den generelle delen som berører alle utøvere.

KOSTNADER

Optimistjolleklubben prøver så langt det er mulig å holde kostnadene så lave som mulig. Det er imidlertid en del kostnader en ikke kommer utenom, særlig for EM og VM.

De viktigste kostnadene er:

I tillegg kommer kostnader til opphold, trener, optimist og rib for eventuelle treningsdager i forkant av mesterskapene. Beklageligvis betyr dette at kostnadene blir relativt høye. Optimistjolleklubben vil imidlertid anbefale de som tas ut om å søke om støtte fra sine respektive foreninger.

UTTAK

Før hver sesong vedtar NOKs styre uttaks- og rankingregler for årets mesterskap.

Ved registreringen til 3. NC må alle seilere fra de tre årsklassene som ihht. barneidrettsreglene kan konkurrere internasjonalt levere ferdig utfylt akseptskjema selv om de ikke planlegger å delta på/kvalifiserer seg til noe internasjonalt mesterskap. Signatur på akseptskjemaet er bindende, og kostnader som vil påløpe for optimistjolleklubben til trenere, overnatting påmeldingsavgifter etc. vil normalt ikke kunne refunderes dersom en seiler allikevel ikke ønsker å delta som angitt på akseptskjema.

INFORMASJONSMØTER

I løpet av 3. NC holder NOK informasjonsmøter. For deltagere/potensielle deltagere til Nordisk blir møtet holdt etter endt seilas lørdag (eventuelt tidligere på dagen dersom det blir ventetid på land). For EM- og VM-deltagere holdes informasjonsmøtet etter endelig uttak søndag.

Både seilere, foreldre og trenere deltar på møtet.

Punkter på agendaen vil bl.a være:

FORELDREREPRESENTANT

For å ivareta alle norske utøvere og sikre lik behandling og oversiktlig økonomi for samtlige mesterskap har NOK ansvaret for all kommunikasjon med arrangør i forkant. Dette innebærer bl.a. ansvaret for felles påmelding (inkl. forskuttering av alle påmeldingsgebyr), overholdelse av offisielle frister ifm betaling og påmelding, sportslig opplegg, trenerkontakt og kontrakter.

På informasjonsmøtene ifm uttak til mesterskapene velges det en foreldrerepresentant/team leader for hhv JNoM, EM og VM.

Foreldrerepresentantens oppgaver:

COUNTRY REPRESENTATIVE

Årsmøtet i den internasjonale Optimistjolleklubben (IODA) holdes alltid ifm VM. NOKs styre vil utpeke en av VM-foreldrene til å være NOKs representant på møtet.

TRENER

Sportslig leder og mesterskapsansvarlig i NOK vil ha jevnlig dialog med trenerne i forkant av mesterskapene. NOKs hovedmål er at alle seilere skal føle seg vel ivaretatt så fokus kan rettes mot seilingen.

Hovedoppgaver – trener:

FORELDRE

Optimistseilere er unge. Foreldrene er derfor en veldig viktig ressurs som må benyttes på en positiv måte. De kjenner sitt barns behov best (søvn/mat, trøst, motivasjon etc.).

Iveren kan noen ganger ta overhånd, så det er viktig å huske:

UTØVER

Selv om man skal prestere individuelt er det viktig å huske at man er del av et fellesskap under et mesterskap.

TIPS - FELLESOPPGAVER (alt gjelder ikke alle mesterskap):

PRESSE / INFORMASJON / RAPPORTER HJEM

Mange ”hjemme” har stor glede av å følge med på den norske troppen under mesterskapene. Det er også fint for fremming av seilsporten at rapporter blir lagt ut på NOKs hjemmeside, Seilas, Seilmagasinet, lokale aviser etc.

Noen tips til presseansvarlig:

REISE / INNKVARTERING

NOK organiserer treners reise. Alle utøvere/familiemedlemmer reiser på egenhånd.  Utveksling av reiseruter / priser etc. på mail innad i laget kan være til god hjelp.

Bosted for seiler / trener er inkludert i påmeldingsgebyret for EM/VM. Av ulike årsaker benytter ikke alle seg av dette (standarden på deltagerhotellet, ønske om å bo med egen familie, få nok hvile/ro etc.). Det er sjelden mulighet for refusjon dersom man ikke benytter sengen på deltagerhotellet i og med at dette er en pakkeløsning fra arrangør. Dager i for-/etterkant, bosted for familie må bestilles på egenhånd.

Foreldrerepresentanten/team leader bor normalt sammen med seilerne og trener på deltagerhotellet under EM/VM.


JOLLER / TRENERBÅTER

Til JNoM tar alle med sine egne joller. I tillegg vil klubbene med flest deltagere bli bedt om å ta med seg trenerbåter til mesterskapet for å minimere felleskostnadene (ekstra utgifter ifm ferge etc dekkes).

Når det gjelder EM og VM må NOK hvert år ved registrering/innbetaling av mesterskap (ca mars måned) ta en vurdering mht om egen jolle/trenerbåt eller leiebåt (også kalt ”charter”) skal benyttes.

Trenerbåt må deles mellom to nasjoner (gjelder også EM) og blir hyret i forkant hos arrangør.

Alle utøvere må huske gyldig internasjonalt forsikringsbevis. Dette behovet dekkes fullt ut av seillisens, så husk på å ta med engelsk utskrift av seillisens.

MESTERSKAPSSAMLING

NOK arrangerer en felles samling for alle VM, EM og JNoM deltagere i Soon 20-22 juni. 2 reserver av hvert kjønn til JNoM deltar også på samlingen. Samlingen er i tillegg åpen for deltagere som i utgangspunktet for unge til å delta på mesterskapene, men som ville ha vært kvalifisert dersom de hadde vært gamle nok. Da antallet er usikkert er det er ikke lagt opp til overnatting for disse seilerne. Dette må eventuelt ordnes privat.

Formålet for samlingen er:

Seilere, trenere og mesterskapsansvarlig bor sammen på hotellet. Å gjennomføre en stor samling med 13-15 åringer kan være krevende. For at alle skal få et godt utbytte av samlingen er vi avhengig av å ha noe ”kjøreregler”. NOK vil gjennomgå retningslinjer for samlingen med seilerne fredag kveld (leggetider, oppførsel på hotell etc.) og ber om at alle respekterer disse. Overtredelse av regler kan medføre hjemsendelse.

Mesterskapssamlingen er obligatorisk. Deltageravgiften inngår i den samlede mesterskapsavgiften.

LANDSLAGSTØY

NOK har valgt ut tøy som alle våre landslagsseilere skal benytte bl.a. under åpningsparaden og de offisielle arrangementene. Det obligatoriske landslagstøyet består av:

Det er også mulig å kjøpe annet tøy fra NOK. Informasjon om dette ligger på www.optimistjolle.no

FORBEREDELSER / TRENING I FORKANT

I forbindelse med alle mesterskap legger NOK opp til noen felles treningsdager i forkant for å bli kjent på banen samt gjennomføre felles registrering/innmåling. Utover dette er det opp til hver enkelt hvordan de forbereder seg til mesterskapet.


INFORMASJON VEDR. NORDISK 2014 – HORTEN

TRENERE:

Karianne Jårvik,

Marcus Salterød Jonas

Bjørnar Erikstad

Magnus Brun,  magnus@brunsailconsulting.no,   mob: 95 86 11 77

SEILINGSBESTEMMELSER OG ANNEN INFO:

https://sites.google.com/site/hortenseilforening/home/regatta/2014-jnom

INNKVARTERING:

Det er bestilt 10 rom på Thon hotel i Åsgårdstrand. Dette vil være til trenere, men også for utøvere så langt det rekker.

MESTERSKAPSAVGIFT:

Mesterskapsavgiften inkluderer mesterskapssamlingen i Soon , t-skjorte og deltageravgift.

Totalt kr. 5400,- betales innen 15. juni (gjelder ikke reserver – vil få egen instruks)

via www.deltager.no. Skriv ”NOK” i menyvalget ”Søk forening ….”.INFORMASJON EM 2014

TRENER:

Gorm Grenness, gormgr@online.no, mob: 959 43 245

SEILINGSBESTEMMELSER OG ANNEN INFO:

Offisiell hjemmeside – EM:         http://oppieuros2014.com/

Tidsrom:                                 12 - 20 juli

Trening:                                        10 - 12 juli

MESTERSKAPSAVGIFT:

Mesterskapsavgiften inkluderer mesterskapssamlingen i Soon, deltageravgift, charterbåt, charterrib, bosted og mat.

Totalt kr. 17 000,- betales innen 15. juni

via www.deltager.no. Skriv ”NOK” i menyvalget ”Søk forening ….”.

Andre utgifter (mat, vann, bensin,tilskuerbåt etc.) gjøres opp privat mellom familiene.


INFORMASJON VM 2014 – BUENOS AIRES

20. til 31. oktober 2014

PROSJEKTANSVARLIG - NOK:

TRENER:

Bocha, Gonzalo Pollizer gpollitzer@optisailors.com

SEILINGSBESTEMMELSER OG ANNEN INFO:

Tilgjengelig informasjon pt. ligger på www.optiworld.com

PROGRAM:

Det foreligger enda ingen kunngjøring for dette mesterskapet. Kostnadene er derfor omtrentlige  basert på tidligere års erfaring

MESTERSKAPSAVGIFT:

Anslag på mesterskapsavgiften inkluderer mesterskapssamlingen i Soon, Hjuvik Team racing, charterbåt, t-skjorte, deltageravgift, bosted og mat.

Mesterskapsavgiften på ca. kr. 24 000,- betales i to rater. (kr 10 000,-innen 15. juni og resterende etter nærmere instruks ) via www.deltager.no. Skriv ”NOK” i menyvalget ”Søk forening ….”.

Andre utgifter (bensin, mat, vann, tilskuerbåt etc.) gjøres opp privat mellom familiene.