Rekrutt- og treningssamlinger høst 2018 og vår 2019

Lagret i NOK-info av den 29.10.2018

RekruttNorsk Optimistjolleklubb ønsker at det skal avholdes så mange som mulig gode treningssamlinger frem mot neste sesong. Vi har derfor besluttet å støtte så mange slike samlinger vi klarer og har mulighet til. Det er viktig at samlingene vi støtter både tar vare på etablerte seilere og ikke minst bidrar til å ta nye rekrutter videre mot regattaseiling. Erfaring viser at kombinasjon av ulike nivåer på samme samling gir en bedre bredde og trekker flere seilere.  Hovedmålsettingen for slike samlinger bør være å bygge et sterkt og bredt miljø.

Vi ønsker søknader fra klubber som ønsker å gjennomføre slike samlinger. Søknad skal inneholde et budsjett, en plan for gjennomføring, hvilket nivå en legger opp til både med seilere og trenere. Typisk vil være økonomisk støtte til å engasjere gode trenere. NOK ønsker en god geografisk spredning på samlingene og bidrar gjerne med råd for klubber som ikke har hatt slike samlinger på en stund og derfor er mindre erfaren med dette.

Et krav for å motta støtte er at samling er åpen for alle med bred invitasjon innenfor den region den avholdes. Tradisjonelle samlinger som for eksempel påskesamlinger oppfordres til å søke slik at disse kan gjennomføres på tradisjonelt vis. Det gis ikke støtte til utenlandske samlinger.

NOK vil bidra med markedsføring på web og Facebook til alle slike samlinger der det er ønsket.

Søknader sendes til post@optimistjolle.no