Registrering av klubb-Optimister og private Optimister over 5 år gamle.

Lagret i NOK-info av den 29.10.2018

Rekruttsamling HS 2015Norsk Optimistjolleklubb observerer at det ligger mange flere «Seiling for alle»-Optimister og andre klubb båter rundt på norske seilforeninger som ikke er registrert i NOK båtregister. Det er et krav til at båter som benyttes i for eksempel NC A eller i NM skal ha gyldig båtkort.

Vi antar at både «Seiling for alle»-prosjektet og klubbene ser en fordel med at disse båtene kan brukes under også de mer offisielle regattaene. Her er flere argumenter for dette.

  • tilby muligheten for seilere som ikke har kjøpt egen båt muligheten  til å delta i NC A og NM med klubbåt.
  • kunne tilby lån av båt under NC og NM for å forenkle logistikk for tilreisende, innenfor gjeldende krav.
  • forenkle eventuelle videresalg av båter, uregistrerte båter har lavere verdi og papirer har en tendens til å forsvinne.

NOK har derfor åpnet for at disse klubbåtene kan registreres inn i båtregisteret for kr 250,-. Dette er halv pris i forhold til vanlig registrering. NOK åpner samtidig for muligheten for private å registrere uregistrerte båter som er 5 år gamle eller mer for samme pris.  Disse båtene vil da få første ledige løpenummer innenfor de resterende seilnummer i NOR 3XXX serien.

Vi håper at klubbene vil se verdien av dette og benytte seg av dette tilbudet.

Alle nye båter vil nå få registreringsnummer i NOR 4XXX serien, pris for nyregistrering er fortsatt kr 500,-. Det vil også fortsatt være mulig å be om et nummer innenfor +50 registreringer fra og med første ubrukte løpenummer mot et tillegg på kr 500,-  (totalt kr 1000,-).