NC og NM datoer og lokasjoner for 2019

Lagret i NOK-info, Norges Cup av den 13.08.2018

nok-logoNOK har for 2019 sesongen valgt å gå ut mot arrangører som har signalisert at de ønsker å være arrangører sett sammen med en god geografisk fordeling. Arrangør for NC4 er ikke endelig avklart. Vi er også i dialog med andre klasseklubber og håper at det vil arrangeres felles/nærliggende NC’er også for øvrige jolleklasser for de tre første NC’ene. Følgende datoer og steder er valgt for 2019.

NC1: 27-28 april , Sandefjord

NC2: 11-12 mai, Kristiansand

NC3: 1-2 juni, Stavanger

Mesterskapssamling: 8-11 juni, Bolærene (Denne gjøres parallelt og i samarbeid med pinsesamlingen i Tønsberg).

EM: 22.-29. juni Crozon-Morgat, Frankrike

VM:6.-16. juli, Antigua

JNoM: 31.juli – 4.august, Tønsberg

NM: 9.-11. august, Fredrikstad

NC4: 7.-8.  september, arrangør ikke endelig bestemt

NOK Lag Seiling , arrangør ikke endelig bestemt

Med svært sen påske og tidlig avreise til EM blir det et tett program. Dette gjør at vi for 2019 har måttet ta bl.a. Pinsen i bruk for mesterskapssamling. Dette er i utgangspunktet ikke ønskelig da det er en viktig helg for lokale samlinger rundt i seil Norge og er ikke en ønsket løsning i fremtiden.

Så da er det bare å sette i gang med planleggingen 🙂