VELKOMMEN TIL NC1

Lagret i Invitasjoner, NOK-info, Norges Cup av den 05.03.2018

Norsk Optimistjolleklubb og Kongelig Norsk Seilforening ønsker velkommen til NC1 den 28-29. april på KNS Seilsportsenter Ulabrand. Som i fjor seiles det i tre klasser: A, B og B rekrutt (9-10 år). Seilere i B rekrutt vil ikke bli rangert i henhold til gjeldende barneidrettsregler.

Regattasjef Nils Klippenberg ønsker spesielt de yngre seilere velkommen! Optimistene vil seile på egen bane på Lysakerfjorden og avstanden ut til banen er kort. For B/B rekrutt vil det være to trenere på banen som coacher de som trenger hjelp. Etter seilingen på lørdag planlegges det grilling og litt sosielt i klubbhuset.

Kunngjøring, tidsprogrammet og påmeldingen finner du her: https://www.manage2sail.com/no

For spørsmål kontakt Niclas Fure, mobil +47 928 69210

KNS 1