Velkommen til NOK påskesamlinger 2018

Lagret i Invitasjoner, NOK-info av den 22.02.2018

NOK-logoI Påsken 2018 blir det to NOK samlinger. En i Ran Seilforening og en i Soon Seilforening.

Påsken er perfekt for å starte opp treningen mot ny sesong her hjemme. Begge samlinger er lagt opp til overnatting og sosialt samvær for seilerne i tillegg til masse seiling og fysisk trening.

NOK håper at flest mulig optimistseilere på alle ferdighetsnivåer deltar på årets samlinger!

Det er viktig at vi opprettholder de gode tradisjonene med påskesamlinger både på Vestlandet og Østlandet, selv om det finnes alternativer utenfor landets grenser.

Gode kortreiste treningsamlinger er viktig for norsk optimistseiling, så vær med å spre budskapet lokalt i foreningene om både samlingen i Ran og den i Soon.

påskehareInfo om NOK Påskesamling Ran 2018   Påmelding Bård Birkeland ,92020800, bardbirkeland@me.com

 

Info om NOK Påskesamling Soon 2018  Påmelding https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2943
Kontaktperson Nina Birkeland, 90775910 , ninabirkeland@hotmail.com

påskekylling