Oppdatert NC håndbok for 2018

Lagret i NOK-info, Norges Cup, Resultater av den 03.01.2018

Godt nytt seilår!  Mange har hatt en aktiv avslutning på fjoråret og det er allerede observert at norske seilere har vært på vannet her hjemme og utenlands i 2018. Og det lover godt for et aktivt Optimistjolle 2018.

RCRC Gringo 2

NOK har oppdatert NC håndbok for 2018 som vi anbefaler at seilere, foreldre, trenere, arrangører og øvrige som er engasjert i Optimistseiling på NC-nivå å sette seg inn i.

Det viktigste er å finne i vedlegg 1 – spesielle bestemmelser, og da under 5. Regattaseilas og antall seilaser. (Side 14-)

Kort oppsummert er endringen at enkelt NC’er som har 120 eller flere deltagere i en klasse gjennomføres som gruppeseilaser. Dette påvirker ikke gjennomføringen av andre NC’er samme sesong med færre deltagere. Poengsystemet for gruppeseilas er tilpasset slik at det gir samme antall totalpoeng i stevnet som om det  hadde vert gjennomført som en ett fleet regatta. Med det vil gruppeseilas og fleetseilas ha samme vekting i forhold til ranking og mesterskapsuttak.

Siste oppdaterte NOK NC Håndbok 

Ran nyttårsseilas 2018