NOK søker arrangører for rekruttsamlinger 2018

Lagret i Invitasjoner, NOK-info, Norges Cup av den 21.11.2017

NOK-logoRekruttsamlingene arrangeres på våren og høsten og kan tilpasses terminlisten i de ulike kretser. Det er ønskelig med samlinger på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og en i Midt/Nord.

Hensikten med rekruttsamlingen er å forberede seilerne på deltagelse i Norgescup Optimist og å bli bedre kjent med andre seilere fra samme region gjennom trening og sosialt samvær. Samlingen skal være åpen for seilere som planlegger å delta i Norgescup i Optimist i 2018/2019, men det er erfaringsmessig lurt å legge denne samlingen sammen med en samling for de mer erfarne også.

Seilforeningen bør kunne tilby et helhetlig opplegg med overnatting, bespisning og et variert program som innbefatter både seiling og fysisk trening i rammer hvor det sosiale også fokuseres på. NOK kan være behjelpelig med å skaffe trener dersom man ikke har trenerkompetanse lokalt, men det oppfordres sterkt å benytte lokale trenere. NOK kan dekke reise og utgift til en trener med inntil kr 6000,- for en helg. Samlingen bør ha et fornuftig kostnadsnivå for å nå bredden av seilere i regionen.

Søknad kan sendes til margit.g@online.no innen 15. januar 2018.