Generalforsamling 23. mars på Lillestrøm

Lagret i Ukategorisert av den 07.02.2017

NOKLogo4Norsk Optimistjolleklubb inviterer til Generalforsamling 23.mars på Lillestrøm. Møte avholdes i lokaler NSF disponerer under båtmessen Sjøen for alle på Norsk Varemesse. Møtestart kl 18:30.

Saksliste

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer og deres stemmevekt

2. Godkjenning av innkallingen og saksliste

3. Valg av ordstyrer, referent og to personer for å underskrive protokollen

4. Gjennomgang av styrets årsberetning for 2016

5. Fremlegging av regnskap for 2016 og revisors beretning

6. Styrets forslag til handlingsplan for 2017

7. Fastsettelse av kontingent for 2017

8. Godkjenning av budsjett for 2017

9. Innkomne forslag/saker

10. Valg av nytt styre, valgkomité og revisor

 

Forslag som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 7 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er til stede.

Medlemmenes stemmerett er betinget ved at kontingenten for inneværende år må være betalt.

Eventuelle fullmakter for stemmegivning må være skriftlig og må godkjennes av styret før generalforsamlingen åpnes.

Der planlegges at Generalforsamlingen skal kunne følges i form av telefonkonferanse. Det er imidlertid ikke mulig å avlegge stemmer pr. telefon. Dette kan kun gjøres av de som er tilstede på Lillestrøm og med fullmakter til disse.

Styret i NOK ønsker alle medlemmer/foresatte velkommen!  Benytt gjerne også sjansen til et messebesøk 🙂