NOK søker arrangører til rekruttsamlinger

Lagret i Invitasjoner, NOK-info, Ukategorisert av den 11.04.2016

Norsk Optimistjolleklubb søker seilforeninger til å arrangere «Rekruttsamling 2016».

Samlingen arrangeres på høsten og kan tilpasses terminlisten i de ulike kretser. Det er ønskelig med samlinger på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og en i Midt/Nord.

Rekruttsamling HS 2015

Hensikten med rekruttsamlingen er å forberede seilerne på deltagelse i Norgescup Optimist og å bli bedre kjent med andre seilere fra samme region gjennom trening og sosialt samvær. Samlingen er åpen for seilere som planlegger å delta i Norgescup i Optimist i 2017. Den kan med fordel være åpen for andre seilere også om foreningen har ressurser til det.

Seilforeningen bør kunne tilby et helhetlig opplegg med overnatting, bespisning og et variert program som innbefatter både seiling på fjorden og fysisk trening i rammer hvor det sosiale også fokuseres på. NOK kan være behjelpelig med å skaffe trener dersom man ikke har trenerkompetanse lokalt, men det oppfordres sterkt å benytte lokale trenere. NOK kan dekke utgiften til en trener. Dette diskuteres med NOK. Samlingen bør ha et nøkternt kostnadsnivå for å nå bredden av seilere.

Søknad kan sendes til margit.g@online.no innen 30. mai 2016.