Nye nettsider

Lagret i NOK-info av den 14.04.2013

NOK-logoNOK er i ferd med å gå over til nye nettsider. I en overgangsfase kan det være innhold som fortsatt bare finnes på de gamle nettsidene. Link til disse finner du til høyre på menyen øverst. Disse nye sidene har blant annet et såkalt «responsivt» design. Dette innebærer at de tilpasser seg bredden på skjermen, og er lettere å lese og navigere i også på mobile enheter.