NOK høstsamling nr. 1: Lagseiling

Lagret i Rapporter av den 26.09.2012

Samlingen ble arrangert i Drøbak SF, helgen 22.-23.sept., med treningstid fra kl. 10:30 til 17. Trenere var Harald Fæste og Hermann Tomasgaard.

Dessverre var det bare 10 seilere som deltok på samlingen. Minst det dobbelte hadde vært ønskelig. Seilerne som deltok fikk imidlertid et godt utbytte da det ble lite ”dødtid” og mye personlig oppfølging.

Deltagende seilere var fra klubbene Bærum, Tønsberg, Horten, Bundefjorden og Drøbaksund. Seilernes nivå varierte fra topp på NC-rankingen, ned til unge, mer urutinerte seilere som først vil seile i NC neste år.

Mellom de mest rutinerte seilerne ble det mange situasjoner med øvelse på slagdueller, feller og utseiling fra første match. De mer urutinerte begynte i utkanten, men bidro etter hvert aktivt i duellene.

På dag 1 var det frisk NØ vind 7-9 m/s i Drøbaksundet, mens dag 2 var roligere. Strømmen gav som vanlig utfordringer.