NOK midtsommersamling med argentinske Sebastian PERI Bruca som hovedtrener

Lagret i Rapporter av den 15.07.2012

PeriI perioden 26.juni til 8.juli har over 40 optimistseilere deltatt en eller flere dager på NOK’s midtsommersamling. Som en forlengelse av NM fortsatte mange seilingen i Moss på de første dagene av samlingen. Vinden var stabilt god, mellom 4-9 m/s, alle dagene på østsiden av Oslofjorden. Noen dager var det fin sol, mens andre dager var fuktige. Fra mandag 2.juli gikk samlingen på Fjærholmen i Tønsberg. Vinden ble noe mer varierende og generelt svakere enn i uken før. Seilere og trenere opplevde noen fine sommerdager med sol og varme, og nok vind til seiling var det.

Hver dag var seilerne klare, ferdig rigget og skiftet, til kl. 10. Formiddagsmaten ble inntatt ute på vannet, og debriefingen var ikke ferdig før kl. 17. Opplegget var mer intenst enn det vi vanligvis har på samlinger i Norge. Seilerne fikk mange personlige tilbakemeldinger på teknikk, de ble støle og slitne, og alle synes det var svært lærerikt. De hadde alle god framgang. Peri gjennomførte briefing og veiledning på engelsk. Marcus Salterød Jonas, som var med som trener på hele samlingen, oversatte ved behov. Tre kvelder, en i Moss og to i Tønsberg, innledet Peri gruppediskusjon med foredrag. Trenere fra Asker, KNS, Horten, Sarpsborg og Tønsberg deltok på disse kveldsøktene. Flere av trenerne var også med som trenere noen dager. Tilbakmelding fra de norske trenerne var god. De synes det var inspirerende og lærerikt og jobbe sammen med Peri. To dager ble brukt til trening i lagseiling.

Oversikt

Hovedinntrykket av samlingen er svært positivt. Det er nyttig både for de norske trenerne og seilerne og få nye impulser fra en dyktig, utenlandsk trener. Tilbudet gav god trening for seilerne som skal delta på internasjonale mesterskap i sommer, men gav også svært god trening for alle de andre som per i dag er for unge eller ikke har kvalifisert seg til mesterskap i år. Det gikk greit med engelsk som språk, i hvert fall når en norsk trener var til stede hele tiden. Den enkle formen med medbrakt matpakke fungerte fint. Lunch på vannet gav mange seiltimer, og seilerne satte pris på dette etter hvert. Dersom muligheten byr seg igjen, ønsker vi i NOK å arrangere slike samlinger også i framtiden.

NOK vil rette en stor takk til Moss SF og Tønsberg SF for stor velvilje ved gratis utlån av anlegg og trenerbåter. Det må også nevnes at NOK sponset samlingen slik at trenerne fikk gratis kurs og seilerne en gunstig dagrate.